Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

PII "Gaismiņa"


 

 

Adrese: Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Vadītāja: Māra Andersone

Tālrunis: 65038552

Mob. tālr.: 25421659

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: http://kegumaskola.lv/index.php/lv/vpii-gaismina-par-mums


Pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa" īsteno Pirmsskolas izglītības programmu, (kods 01011111), (latviešu mācību valoda), kurai izsniegta licence Nr. 7933, derīguma termiņš 2018. gada 31. jūlijs)

 
Iestāde atrodas klusā vietā Ķeguma centrā, blakus Ķeguma komercnovirziena vidusskolai. Apkārt ēkai ir plaša teritorija un svaigs gaiss.
Darba laiks: 7:00 – 19:00 katru darba dienu, „Gaismiņa” mazos ķegumiešus auklē un izglīto kopš 1986. gada. 2013. gadā iestādē veikta ēkas renovācija. 
 
VPII „Gaismiņa" apmeklē 150 bērni vecumā no 1.6 līdz 7 gadiem. 2015./2016. m.g. darbojas 7 grupiņas. Sagatavošanas grupas bērni zināšanas apgūst Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās. No iestādes 37 darbiniekiem, 20 ir pedagoģiskie darbinieki ar augstāko pedagoģisko izglītību, tajā skaitā mūzikas skolotāja, logopēde un sporta skolotāja. Grupu darbs tiek organizēts saskaņā ar dienas režīmu.
 
Nodarbības notiek rotaļveidā. Rotaļnodarbību plānā nedēļā ir latviešu valodas nodarbības, kurās ietilpst valodas attīstība, literatūra, lasīt, rakstīt apmācība; matemātika; dabaszinības, sociālās zinības un ētika; mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi, mājturība); vizuālā māksla (veidošana, zīmēšana, gleznošana). Divas reizes nedēļā notiek muzikālās nodarbības un 3 reizes - sporta nodarbības.
 
Papildus ikdienas nodarbībām iespējams apmeklēt logopēdu, koriģējošās vingrošanas nodarbības, dejošanas nodarbības, vokālo ansambli „Dzirkstelīte”, Montesori kabinetu un darboties tajā profesionālu pedagogu vadībā.
 
Izglītības programmas apguve nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
 
Viens no pirmsskolas izglītības uzdevumiem ir veidot bērnos ģimenisko, nacionālo svētku izjūtu un emocionālo attieksmi pret tiem. Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki - Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena. Savu radošo dzirksti ieliekam neierastos pasākumos, piemēram: „Piena nedēļa", Vēstures projekts, Spoku balle vai Mākslas dienas.
 
Lai sekmētu pedagogu, audzēkņu vecāku un pašvaldības sadarbību un nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu, iestādē darbojas - Iestādes padome, Vecāku padome un Pedagoģiskā padome.
 
 

 
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites