Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


28. septembrī notika paplašinātā Izglītības, kultūras un sporta komitejas izbraukuma sēde ar mērķi novērtēt Ķeguma novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.

Agrā rītā deputāti devās apskatīt Birzgales pamatskolu. Laipni viesus uzņēma skolas direktors Valentīns Pastars, kurš komisiju iepazīstināja ar paveikto un plānotajiem darbiem. Skola, kā jau ierasts, bija sakopta, veikti nelieli telpu kosmētiskie remonti. Direktors atzina, ka šī brīža aktualitāte ir vienota e-sistēmas izveide, kurā gan pedagogi, gan skolēni, gan vecāki var iepazīties ar aktuālo informāciju. Birzgales pamatskolā 1.septembrī mācības uzsāka96 skolēni.

Savu darbu jaunajā mācību gadā turpina Birzgales mūzikas skola, par to liecināja Birzgales pūtēju orķestra dalībnieku muzikālais sveiciens domes deputātiem. Skolā šajā mācību gadā mācās 63 audzēkņi no Birzgales un Ķeguma.Skolas direktors īpaši uzteica mūzikas skolas absolventus, kuri šobrīd iegūst jau augstāka līmeņa muzikālo izglītību. 2016.gada skolas absolvente Daniela Dišereiteir viena no tām.Šobrīd viņa mācās Jelgavas mūzikas vidusskolā.Iestādes vadītājs LaimonisPaukšte un skolotāja Līga Paukšteklātesošos iepazīstināja ar pūtēju orķestra sasniegumiem Latvijā, un izteica priekšlikumu, ka sagaidot apaļo jubileju (pūtēju orķestris svinēs savu 35 gada jubileju), būtu patīkami iegādāties nepieciešamo inventāru.

Pirmskolas izglītības iestāde „Birztaliņa” šajā mācību gadā ir piedzīvojusi vairākas pozitīvas pārmaiņas.Pieaudzis bērnu skaits iestādē, šajā mācību gadā „Birztaliņu” apmeklē 50audzēkņi.„Bērnus,iestādes darbiniekus un vecākus pirmsskolas izglītības iestādē priecē labiekārtotie bērnu laukumi, zaļā klase, neliela estrāde (ar aizkulišu zonu), sporta laukums, strūklaka, eksperimentu laukums…”iestādes vadītāja Anita Skosa priecājās par padarīto un pateicās visām iesaistītajiem, kaspalīdzēja projekta realizācijā. Īpašs notikums, ka pirmsskolas iestāde „Birztaliņa” 2016. gada 19.septembrī saņēmusi Zaļo diplomu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. Iestādei piešķirts LATVIJAS EKOSKOLAS NOSAUKUMS.

Pirmskolas izglītības iestādē „Gaismiņa” visus sagaidīja iestādes vadītāja Sanita Tošena.  Deputāti apmeklēja visas grupiņas iestādē, novērtēja jauno inventāru, ar kuru papildināta iestādes materiāli tehniskā bāze, šogad „Gaismiņa”, piedaloties „Maximas”akcijā, ir ieguvusi sporta aprīkoju – riņķus, lentas, bumbas u.c.Šajā mācību gadā iestādi apmeklē 163 audzēkņi (tajā skaitā 52 piecgadīgie – sešgadīgie bērni). Divas pirmskolas vecuma grupiņas savu mājvietu atradušas Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpā.Lai turpinātu iepazīties ar iestāžu gatavību jaunajam darba cēlienam, deputāti devās uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolu.

Vidusskolas direktors Vladimirs Samohins viesus laipni uzņēma, izrādīja klašu telpas un pastāstīja par padarītajiem darbiem. Skolas apskate sākās ar telpām, kurās strādā un mācās pirmsskolas vecuma bērni. Skola ir ieviesusi jaunu bibliotēkas uzskaites sistēmu ALISE un modernizējusi grāmatu krātuvi ar atbilstošiem plauktiem. Ar vecāku palīdzību Lielajā Talkā, skolā tika izvietoti garderobes skapīši katram skolēnam. Direktors stāstīja arī par nākotnes iecerēm vidusskolā, viena no tām – paplašināt un pilnveidot moderno tehnoloģu iespējas. Skolā 1. septembrī mācības uzsāka 296 skolēni. Skolas telpās savu darbu turpina arī Birzgales mūzikas skola.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas izbraukuma sēdi apmeklēja teju visi deputāti: Roberts Ozols, Raivis Ūzuls, Pāvels Kotāns, Valentīns Pastars, Rita Reinsone, TadeušsVaļevko, Dace Māliņa, Līga Strauss, Ilmārs Zemnieks, Kristaps Rūde, kā arī izpilddirektore Nelda Sniedze un izbraukuma organizētāja, speciāliste izglītības jautājumos, Sandra Čivča.

Komisijas vārdā paldies visiem izglītības iestāžu darbiniekiem par ieguldīto darbu,sagatavojot izglītības iestādes jaunajam mācību gadam.

DSC_0008
DSC_0008
DSC_0040
DSC_0040
DSC_0083
DSC_0083
DSC_0092
DSC_0092
DSC_0121
DSC_0121
DSC_0138
DSC_0138
DSC_0149
DSC_0149
DSC_0154
DSC_0154
DSC_0159
DSC_0159
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0182
DSC_0182
DSC_0203
DSC_0203
DSC_0220
DSC_0220
DSC_0243
DSC_0243
DSC_0249
DSC_0249

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites