Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


2017.gada augustā Ķeguma novada dome un Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) noslēdza sadarbības līgumu par projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Ķeguma novadā.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē VISC, lai līdz 2021.gada augustam ieviestu ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmu.   Pasākuma plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 34 345 390 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 29 193 581 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 5 151 809 EUR. Paredzamais projektā iesaistīto izglītības iestāžu skaits – vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes visā Latvijas teritorijā.

Projekta ietvaros ir izstrādāts un apstiprināts „Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns” (2017.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam). Projektā iesaistītas divas pašvaldības izglītības iestādes: Birzgales pamatskola un Ķeguma komercnovirziena vidusskola. Mērķa grupa ir 1. – 12.klašu skolēni, prioritāte ir 1. – 6.klašu skolēniem. Pieteiktais finansējums Ķeguma novada „Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānam” ir 27 079,08 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projekta ietvaros izglītības iestādes mācību procesā iesaistīs pedagogu palīgus, iestādēs notiks izziņas un eksperimentu centru organizētas nodarbības, Birzgales pamatskolas izglītojamajiem būs iespēja apmeklēt izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”.

Lai nodrošinātu pedagogu gatavību plānotajām pārmaiņām izglītības jomā, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt pedagogu profesionālās pilnveidi.

 

Sandra Čivča, pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos, projekta koordinatore

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites