Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


12.oktobrī Ķeguma dienas centrā pulcējās pašvaldības pārstāvji un iedzīvotāji, lai apspriestu jaunatnes politikas aktualitātes.

Lekciju par jaunatnes politiku vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente Alma Brinkmane. Viņa skaidroja pašvaldības lomu darbā ar jauniešiem, cik būtiski ir veidot saikni un komunicēt. Pēc lekcijas Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks atzina, ka Ķeguma novadā ir nepieciešams veidot ciešāku sadarbību ar jauniešiem, iespējams, pat veidot jauniešu domi, jo pēc statistikas datiem novadā ir ap 700 jauniešu.

Uz lekciju bija ieradušies Ķeguma komercnovirziena vidusskolas skolēnu padomes jaunieši, kuri aktīvi diskutēja ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Kristapu Rūdi, priekšsēdētāja vietnieku Imantu Smirnovu, Kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Daci Māliņu, Speciālisti izglītības jomā Sandru Čivču, Pensionāru biedrības vadītāju Ilzi Kantori un Rembates pasākumu organizatori Lieni Lazdiņu.

Kā uzsvēra Izglītība, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Kristaps Rūde: „Veidosim jaunu un inovatīvu pieeju darbam ar jauniešiem. Jauniešu nozīme valsts politikas veidošanā ir viens no svarīgākajiem politiskajiem aspektiem, kurš ir jāņem vērā, lai mēs spētu veiksmīgi attīstīties atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem. Tāpēc, raugoties no reģionālās politikas skata punkta, pašvaldībām ir jāpievērš lielāka uzmanība tieši jaunatnes lietām. Ar jauniešiem ir jāstrādā, jāuzklausa viņu idejas, kā arī jānodrošina apstākļi, lai jaunietis justos novērtēts. Jaunatnes likums nosaka to, ka ir nepieciešams uzlabot jauniešu  dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Mēs radīsim jaunu un inovatīvu pieeju darbā ar jauniešiem Ķeguma novadā, un centīsimies risināt tās problēmas, kuras līdz šim nav tikušas risinātas. Būsim kā veiksmīgs piemērs jauniešiem, uzklausot viņu idejas, kā arī ļaujot piedalīties novadam svarīgu lēmumu pieņemšanā. Kā mums šodien semināra ietvaros minēja IZM pārstāve: „Neko par jauniešiem bez jauniešiem”.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visas valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās institūcijas un organizācijas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veic darbu ar jaunatni un nodrošina jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai. Jaunatnes politikas pamatā ir darbs ar jaunatni – uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

_DSC0003
_DSC0003
_DSC0004
_DSC0004
_DSC0005
_DSC0005
_DSC0014
_DSC0014
_DSC0018
_DSC0018

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites