Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Robotika ir viena no aktuālākajām tehniskās jaunrades jomām, kas interesē gan bērnus, gan pieaugušos, tā ir lieliska iespēja bērniem radošā veidā apgūt programmēšanas un konstruēšanas pamatus, kā arī rast izpratni par to, pēc kādiem principiem darbojas dažādas elektroniskās ierīces. Šobrīd robotika ļoti strauji attīstās – gan piedāvājot reālus risinājumus dažādām nozarēm, gan arī veicinot jauniešu interesi par inženierzinātnēm. Nozīmīga robotikas pievienotā vērtība ir iespēja mācīties darbībā, izprotot, kādi risinājumi un kādēļ ir visefektīvākie, robotika rosina vēlmi eksperimentēt un māca nebīties pieļaut kļūdas.

Ķeguma novada dome, šī gada ietvaros, ir realizēja projektu „Robotikas attīstība Ķeguma novadā” un Ķeguma komercnovirziena vidusskolā ir izveidota materiāli tehniskā bāze robotikas nodarbībām dažādos vecuma posmos - pirmskolas,skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī pieaugušajiem, kuru hobijs ir robotika.

Projekts ID Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000004 (apstiprināts ar Lauku ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 22.08.2017. lēmumu
Nr. 04.6-11/17/265-e) īstenots Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros",
kopējās izmaksas 19104.36 EUR, no kurām 9000.00 EUR ir publiskais finansējums un 10 104.36 EUR Ķeguma novada domes finansējums.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites