Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Aktivitāšu laukuma atklāšana
Sabiiedrība > Atpūta
10.06.2020 13.00
Ģitārstudijas trubadūri
Kultūra > Atpūta
10.06.2020 17.00
Labiekārtotās pludmales “Rūķīši” atklāšana
Sabiiedrība > Atpūta
13.06.2020 11.00
Vasaras saulgrieži Rembatē
Kultūra > Atpūta
21.06.2020 14.00
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Bibliotēkas


 

Adrese: Skolas iela 6, Ķegums, LV-5020

Direktore: Inese Cīrule

Tālruņi: 

65038421 – pieaugušo nodaļa,

65038422 – bērnu nodaļa

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks

Vasaras mēnešos  no 1. jūnija līdz 31.augustam

Pirmdienās 11:00 - 18:00
Otrdienās 11:00 - 18:00
Trešdienās 11:00 - 18:00
Ceturtdienās 11:00 - 18:00
Piektdienās 09:00 - 16:00
Sestdienās Bibliotēka slēgta
Svētdienās Bibliotēka slēgta

 

No 1.septembra līdz 31.maijam

Pirmdienās 12:00 - 19:00
Otrdienās 12:00 - 19:00
Trešdienās 12:00 - 19:00
Ceturtdienās 12:00 - 19:00
Piektdienās 10:00 - 17:00
Sestdienās Bibliotēka slēgta
Svētdienās Bibliotēka slēgta

 

Katra mēneša pirmā ceturtdiena – metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta.


Dokumenti:

Ķeguma novada bibliotēkas nolikums

Ķeguma novada bibliotēkas lietošanas noteikumi

Ķeguma novada bibliotēkas maksas pakalpojumi


Darba rādītāji uz 01.01.2020.

Lasītāju kopskaits

831

Klātienes apmeklējumu kopskaits

11387

Izsniegums

18765

Bibliotēkas krājums

19360

Pakalpojumi

Ķeguma novada bibliotēka ir Ķeguma novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka veic kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas, nodrošinot lasītājiem draudzīgu un pamudinošu vidi mācībām un brīvā laika pavadīšanai.


Lasītājiem piedāvājam

Bezmaksas pakalpojumus:

Daiļliteratūru
Nozaru, uzziņu literatūru
Jaunāko periodiku (avīzes, žurnāli)
SBA pakalpojumus  (starpbibliotēku abonements)
Tematiskās un novadpētniecības mapes
Datoru un interneta izmantošanu
Elektroniskās bezmaksas datu bāzes: Letonika un News

Maksas pakalpojumus:

Printēšanu
Kopēšanu
Skenēšanu
Laminēšanu
Dokumentu iešūšanu ar spirāli

 

Laītavās pieejamie periodiskie izdevumi

Avīzes:

Diena, Kultūras diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Ogres Vēstis Visiem, Tautas veselības avīze, Ķeguma Novada Ziņas,

Žurnāli:

100 labi padomi, 9 vīri, Astes, Avene, Avenīte, Čaklās rokas, Dārza pasaule, Ieva,  Ievas māja, Ievas stāsti, Ievas veselība, Ievas virtuve, Ilustrētā Junioriem, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, LA tematiskā avīze, Leģendas, Likums un taisnība, Mans mazais, Mājas viesis, OK!, Patiesā dzīve, Praktiskais latvietis, Privātā dzīve, Praktiskie rokdarbi, Sestdiena, Spicīte, Una, Veselība, Zintnieks.


BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

Ķeguma bibliotēka dibināta 1948.gadā. Līdz 1974.gadam tā atrodas Ķeguma tautas namā. 1974.gadā tiek izveidota atsevišķa Bērnu bibliotēka, kura uzsāk darbu līdzšinējās Ķeguma bibliotēkas telpās. Savukārt pilsētas (toreiz ciemata) bibliotēka pārceļas uz jaunuzcelto ciemata izpildkomitejas (tagad novada domes) ēku un darbojas tur līdz 2001.gadam.

2001.gadā Ķeguma novadā uz vecās skolas pamatiem tiek uzcelta jauna, īpaši bibliotēkas vajadzībām piemērota ēka ar kopējo telpu platību 500m2. Šajā gadā notiek bibliotēku reorganizācija, kuras rezultātā, apvienojoties pilsētas un bērnu bibliotēkām, izveidojas Ķeguma pilsētas bibliotēka ar bērnu nodaļu.

2001.gada 15.augustā jaunā bibliotēkas ēka ver durvis lasītājiem.

2006.gada 12.decembrī Ķeguma novada bibliotēka tika akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. (Apliecība Nr.43).

2010.gada janvārī tika veikta novada bibliotēku reorganizācija un izveidota Ķeguma novada bibliotēka ar filiālēm Tomē un Rembatē.

No 2013.gadā februāra, ņemot vērā Bibliotēku padomes ieteikumu, ir Ķeguma novada bibliotēka ar divām teritoriālajām struktūrvienībām: Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka un Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka

Bibliotēkā ir pieaugušo nodaļa, bērnu nodaļa un interneta lasītava.


Bibliotēkas telpās darbojas:
sabiedriskā organizācija - sieviešu klubs "Ķeguma Saulespuķes";
sabiedriskā organizācija - grāmatu draugu klubs "Doma".

 

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites