Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
“Rembates sporta svētki 2020”
Sports > Sacensības
18.07.2020
Jautājums domei

Aktualitātes

Attēli un video

Aktualitātes


Birzgales pensionāru biedrības darbība 2016.gadā:

1. Veicot pensionāru aptauju, izvērtētas viņu intereses un vēlmes.

2. 2015.gada oktobrī organizējām ekskursiju uz TV skatu torni, LTV muzeju un kultūras pili „Ziemeļblāzma”.

3. 2016.gada janvārī seniori apmeklēja pirmskolas iestādes „Birztaliņa” bērnu koncertu „No sirds uz sirdi”.

4. Birzgales pensionāru biedrības „Viršu laiks” dalībnieki izveidojuši savu vokālo ansambli un dramatisko kopu. Tāpēc 2016.gada februārī notiek izbraukums uz pansionātu Rembatē. Pansionāta iemītnieki tiek priecēti ar dziesmām un teātra izrādi.

5. 2016.gada aprīlī organizējām sadraudzības vakaru „Aprīļa pilieni” ar:

   Ķeguma pensionāru biedrību,

   Lielvārdes pensionāru biedrību,

   Pensionāru un invalīdu biedrību „Virši” no Vecumniekiem,

   Valles pensionāriem,

   Kurmenes pagasta pensionāriem.

6. Piedalījāmies pavasara Lielajā talkā.

7. 2016.gada aprīlī organizējām ekskursiju uz Nacionālo bibliotēku, Rīgas botānisko dārzu un atpūtas centru ”Lido”.

8. 2016.gada maijā braucām priecēt ar savām dziesmām un teātra izrādi VSAC „Latgale” filiāles „Mēmele” iemītniekus.

9. Vasara ekskursiju laiks - 2016.gada jūlijā braucām ekskursijā uz Vecpiebalgu.

10. 2016.gada jūlijā piedalījāmies Birzgales pagasta svētkos, veidojot ziedu kompozīcijas-gleznas, iegūstot 2.,3.vietu.

11. 2016.gada oktobrī atzīmējām Starptautisko senioru dienu- braucām ekskursijā uz Jelgavu, Cinevillu, Tukumu.

12. 2016.gadā no jūlija līdz oktobrim īstenojām iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu ”Ārstnieciskās vingrošanas apguve un pielietošana ikdienā”. Projektu īstenoja Birzgales pensionāru biedrības „Viršu laiks” biedri, bet turpmākā darbībā, kas saistīta ar ārstniecisko vingrošanu, piedalās gan seniori, gan citi ieinteresētie pagasta iedzīvotāji.    

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites