Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


2017.gada jūlijā Ķeguma novada dome un Centrālā finanšu līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā” ID Nr.Nr.9.2.4.2/16/I/083 īstenošanu līdz 2019.gada beigām.

Projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ķeguma novada iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros plānoti secīgi pasākumu cikli, lai sekmētu mērķa grupas veselības paradumu maiņu attiecībā uz veselīga uztura lietošanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, reproduktīvās un garīgās veselības veicināšanu, slimību profilakses uzlabošanu, sniedzot atbalstu 970 mērķa grupas dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 65 575 EUR, t.sk., Eiropas Sociālā fonda finansējums (55738,75 EUR), valsts budžeta finansējums (9836,25 EUR).

Ķeguma novada domes Centrālā finanšu līgumu aģentūrai iesniegtais projekta darba plāns 2017.gadam tika apstiprināts 28.jūlija darba plānu vērtēšanas komisijas sēdē, un jau septembrī tiek uzsākta paredzēto pasākumu īstenošana. Ar pilnu pasākumu plānu var iepazīties Ķeguma novada tīmekļvietnē www.kegumanovads.lv.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai un iesaistīties projekta aktivitātēs – pašvaldības iestādēs, uz ziņojumu dēļiem un tīmekļvietnē katra mēneša 25.datumā varēs iepazīties ar nākamajā mēnesī plānotajiem projekta pasākumiem.

Dace Soboļeva,

Ķeguma novada domes projektu koordinatore


Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites