Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Sākoties jaunajam mācību gadam un Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvu darbošanās sezonai, uz interviju par plāniem un iecerēm aicināju Ķeguma novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju Kristapu Rūdi.

Jau vairākkārt esat ticis ievēlēts par Ķeguma novada domes deputātu. Ja pagājušajā sasaukumā bijāt opozīcijā, tad šobrīd situācija ir mainījusies. Kā vērtējat darbības iespējas? Salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, kas ir mainījies? Vai strādāt ir vieglāk/grūtāk?

Es vēlos pateikties ikvienam Ķeguma novada iedzīvotājam, kurš šo gadu laikā ir atdevis savu balsi par mani. Es to novērtēju. Esot pašvaldības deputātam, vārds „opozicionārs” ir relatīvs jēdziens. Mēs esam 15 deputāti, kuri ir iedzīvotāju vēlētas personas, lai strādātu Ķeguma novada labā. Līdz ar to savas personiskās ambīcijas ir jānoliek, kaut kur tālākā plauktiņā un jāspēj stratēģiski izvērtēt kopējo novada situāciju un tās iespējas, kas mums visiem ir dotas. Ja domes deputāti strādā iedzīvotāju labā, tad vārds „opozīcija” nepastāv. Vēlēšanu rezultāti norāda uz to, kuras partijas pārstāvjus iedzīvotāji vēlas redzēt domes vadībā. Punkts. Tālāk jāturpina strādāt, nevis organizēt politisko teātri. Tieši tāpēc savā iepriekšējā intervijā minēju, ka būt pašvaldības deputātam nav viegls darbs, ja sava amata pienākumus pilda godīgi un no sirds. Ir jāpieņem sarežģīti lēmumi, un reizēm jāizsaka asa kritika. Ja viss būtu bijis tik skaisti, tad vēlēšanas iezīmētu citu ainu, tomēr Ķeguma novada iedzīvotāji norādīja uz vēlmi izmainīt iepriekšējās vadības darbības stilu. Es neesmu domes priekšsēdētājs, es neesmu domes priekšsēdētāja vietnieks, līdz ar to – es varu atbildēt par sevi un saviem pieņemtajiem lēmumiem. Kā deputāts es izjūtu pārmaiņas, bet tajā pašā laikā redzu iepriekšējās vadības „atstāto mantojumu”, kas norāda uz virkni pastāvošām problēmām. Tomēr ir jauns sākums, un iespēja sevi pierādīt ir jaunajai vadībai. Es ceru, ka viss izdosies un darbs šo četru gadu garumā būs produktīvs un virzīts uz novada teritorijas un cilvēku labklājības celšanu.

Iepriekšējā intervija ar Jums (2016.gada 6.maijs) radīja gan lielu kritiku, gan uzslavas. Intervijā daudz runājāt par attiecīgu amatpersonu nespēju un nevēlēšanos attīstīt Ķeguma novadu. Vai šobrīd situācija ir mainījusies, vai mainīsiet to?

Ir jāsaprot, ka ir pagājuši divi mēneši. Darbs būs smags. Pēc man pieejamās informācijas situācija var uzlaboties strauji, tomēr, lai tā notiktu ir/būs, jāpieņem nopietni un sarežģīti lēmumi. Vai mani kolēģi būs gatavi to darīt? Es ceru, ka, jā. Jebkurā gadījumā, es par to iestāšos. Mums ir jāsakārto domes struktūra, saimniecības sfēra, kultūras un sporta sfēra, SIA „Ķeguma Stars” jautājums. Noteikti iespēju robežās risināsim tādus jautājumus, kā Ķeguma estrāde. Es iestājos par to, lai estrādi spējam atgriezt tās pirmsākumu teritorijā. Mans ierosinājums šī jautājuma aktualizēšanā jau ir izteikts, bet pirms tam veiksim iedzīvotāju aptauju.

Attiecībā par vēlēšanos vai nevēlēšanos strādāt novada labā, es vēlos teikt, ka jāstrādā ir tiem, kuri vēlās strādāt. Ja ielām ir jābūt sakoptām, tad kāds par to atbild, un, ja darbs nav izdarīts, tad ir jāprasa atbildība. Tā mēs varam runāt par jebkuru sfēru. Pieprasīt atbildību ir atslēgas vārds pozitīvām izmaiņām novada attīstībā.

Jūs vadāt Izglītības, kultūras un sporta komiteju. Nav noslēpums, ka tieši par šīm sfērām cilvēki visbiežāk izsaka viedokli. Kā vērtējat esošo situāciju, kādas problēmas saskatāt kultūrā, sportā un pašvaldības izglītības iestādēs?

Ja es izteikšu savu viedokli avīzē, tad vairums var nesaprast manu aso kritiku. Centīšos izteikties skaidri. Jāmaina ir teju viss. Pats svarīgākais – pieejas metodes darbam, kā arī attieksmes jautājums. Es vēlos panākt, lai izglītība, kultūra un sports sevi piesaka profesionālāk, kvalitatīvāk. Kā komitejas priekšsēdētājs esmu sadalījis sēdes vairākos komitejas pārraudzībā esošajos tematiskajos blokos, proti – vairāku sēžu garumā analizēsim problēmas un iespējas sportā, kultūrā un izglītībā. Būs regulāras atskaites. Sporta pasākuma organizatoram ir uzdots uzdevums izstrādāt Ķeguma novada sporta attīstības stratēģiju. Līdzīgi turpināsim ar kultūru, kā arī izglītību. Galvenā doma ir panākt, lai mums ir izstrādāts plāns, pēc kura mēs vadoties varam nodrošināt esošo sfēru kvalitatīvu darbību. Jāizveido sadarbība ar uzņēmējiem, kas var palīdzēt pasākumu organizēšanā, jāuzrunā jaunieši, kuri var sniegt ievērojamo ideju artavu novada attīstībā. Jāapzina iedzīvotāju vēlmes pasākumu repertuāram. Respektīvi – jāstrādā. Pasākumu klāstu palielināsim. Veicināsim sadarbības attiecības ar ārvalstu investoriem un pašvaldībām. Kļūsim profesionālāki un veidosim Ķeguma novada tēlu ievērojamāku, līdzīgi kā tas bija ar Ķeguma HES celtniecību 30-os gados, kad no visas Latvijas pilsētām iedzīvotāji devās uz Ķegumu, apjūsmot pirmo nozīmīgo Latvijas celtniecības procesa gaitu. Ar Ķegumu lepojās ikviens Latvijas bērns. Mums ir sava vēsture un cilvēki ar ko lepoties. Ja kāds nevēlas strādāt, jo ir pieradis darīt „tā starp citu”, tad ir jāizvērtē vai nedot iespēju sevi pierādīt kādam citam. Atkārtošos vēlreiz, pašvaldība nav privāts uzņēmums. Pašvaldībai un tās speciālistiem ir jāuzklausa iedzīvotāju ierosinājumi un jāapzina problēmas. Tāpēc arī es kā Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs iestāšos par pozitīvām pārmaiņām gan sporta sektorā, gan attiecīgi kultūrā un izglītībā. Mums ir jāveido sistēma, kuras ietvaros skaidri tiek norādītas problēmas, iespējas, mērķi, risinājumi. Speciālisti, kuri atbild par izglītību, kultūru un sportu regulāri sniegs atskaites par paveiktajiem darbiem, kuras noteikti publicēsim sociālajās vietnēs, kā arī avīzē.

Tomēr tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka komiteja pārrauga darbu. Mums katrā sektorā ir savi speciālisti, kuri pildot savus amata pienākumus, par to saņem atalgojumu. Komiteja neorganizē pasākumus, nevada skolu, bet gan pārrauga un koordinē.

Vēlos, lai ikviens Ķeguma novada iedzīvotājs droši raksta man kā komitejas vadītājam, ja ir kādi ierosinājumi vai problēmas, kuras Izglītības, kultūras un sporta komiteja var izvērtēt. Domāsim, lemsim, risināsim, jo aktīva pilsoniskā sabiedrība veicina attīstību, kā arī ļauj mazināt un izskaust stagnāciju.

Jūsu vadītā komiteja pārrauga izglītības un kultūras iestādes, bet vai nav grūti strādāt, ja Jums ir jāpārrauga un jākoordinē kolēģu/deputātu darbs, proti, Kultūras un sporta pārvaldes, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Birzgales pamatskolas un Birzgales tautas nama? Jāpiebilst, ka vairāk kā puse no Jūsu vadītās komitejas locekļiem, vada kādu no Jūsu pārraugāmajām sfērām...

Es atbildēšu īsi un lakoniski. Izglītības, kultūras un sporta komiteja ir viena no vissvarīgākajām komitejām ar virkni pastāvošiem problēmjautājumiem. Es paļaujos uz savu komitejas locekļu profesionalitāti un pieredzi spēt nodalīt to, ka, pirmkārt, viņi ir savas jomas profesionāļi un tikai pēc tam deputāti ar spēju balsot vai veidot politiku. Ja radīsies kādas problēmas kultūras vai izglītības jomā, tad mēs tās izvērtēsim un rīkosimies, neatkarīgi no tā, vai viņi ir Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji. Nenoliedzami tas ir mulsinoši, ka daļa no maniem kolēģiem paši pārrauga savu darbu, tomēr tāda sistēma valsts politikas līmenī ir izstrādāta. Jebkurā gadījumā, es vēlētos Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes nodrošināt ar video translācijām, lai iedzīvotājiem būtu iespēja redzēt lemšanas procesu, pretējā gadījumā šodienas politikas nozīmīguma līmenis ir krities tik zemu, ka uzticības moments deputātiem samazinās. Man, kā gados jaunam cilvēkam, gribētos norādīt, ka man nav jāslēpjas no kamerām, un es varu izteikt savu viedokli brīvi. Ceru, ka mani kolēģi domās līdzīgi man.

Jūsu novēlējums 1.septembrī...

Skolas laiks ir īpašs. Kādam tas ir satraucošs, jo tā būs pirmā skolas diena, savukārt citam tā būs vēlme satikt savus skolas biedrus. Kādam būs vēlme ātrāk mācīties matemātiku vai latviešu valodu, citam ātrāk sagaidīt pirmo sporta stundu. Skola ir īpaša! Skolotāju satraukums satiekot skolēnus un vadot pirmo klases stundu. Ziedi, smaidi un tā īpašā sajūta pakrūtē. Skola ir mūsu cerība un skolēni viņas izstarojošie stari, kas beidzot 9. un 12.klasi turpinās mirdzēt plašajā pasaulē. Vēlos sveikt ikvienu Ķeguma novada skolēnu un viņu vecākus ar jaunā mācību gada sākšanos. Lai sekmes mācībās, veiksme visos pārbaudes darbos un sacensībās! Lai daudz jaunu draugu, kuri veidos Jūs atmiņu albumu par skolā pavadītajiem gadiem! Lai skolotājiem ir paši labākie skolēni!

Ar Kristapu Rūdi sarunājās Kintija Sparāne, Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites