Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ilze Kantore: „Mūsu paaudze ir tā, kura dzīvojusi un savu apzināto dzīves un darba mūžu aizvadījusi divu gadsimtu griežos. Tas nav bijis ceļš, kas kaisīts rozēm. Ir piedzīvots daudz.  Esam apvienojušies biedrībā, lai turpinātu būt aktīvi un varētu nodot savu pieredzi jaunākai paaudzei, palīdzēt saskatīt, kas darāms, lai mūsu novads būtu skaists, sakopts un ikkatrs justos šeit piederīgs.”


26.februārī Ķeguma novada pensionāru biedrības (turpmāk tekstā - biedrība) biedri Ķeguma Tautas namā pulcējās uz ikgadējo sapulci, lai izvērtētu gada laikā paveikto. Sapulces dalībnieki varēja pakavēties atmiņās par gada notikumiem Ulda Ābeļa sagatavotajā vizuālajā materiālā. Radošā darbnīca piedāvāja darbu izstādi, sportisti – izcīnītās medaļas un kausus. Izskanot Ķeguma novada dziesmas akordiem sapulce varēja sākties.

Ar klusuma brīdi pieminēja aizsaulē aizgājušos biedrus.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Kantore ziņojumā minēja 2017.gadā paveikto. Un paveikts nav maz. Biedrības biedri, neskatoties uz gadu nastu, aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē un seko notiekošajām pašvaldībā. Aktīvākie seniori piedalījās pašvaldību vēlēšanās. Esam atsaukušies  uz pašvaldības aicinājumu norādīt uz veicamajiem darbiem, lai mēs varētu veidot savu novadu labāku, skaistāku un sakoptāku.

Labus sasniegumus valsts mēroga sacensībās uzrāda sportisti, startējot dažādos sporta veidos, un tā Latvijas 54.veterānu sporta spēlēs ir iegūta 2. vieta, kas ir labs rādītājs, jo aiz mums palika lielāku pašvaldību komandas kā Saldus, Kuldīga, Valka u.c. Paldies organizatoriskā darba veicējiem Mirdzai Aizsilniecei un Vacslavam Griņevičam, kā arī jaunākajiem veterāniem un Agitai Kaļvai, kura organizēja komandas, rūpējās par nokļūšanu uz sacensībām dažādās Latvijas pilsētās. Morālu un materiālu atbalstu saņēmām  no Daces Māliņas un Edgara Siliņa. Paldies  pašvaldībai par atbalstu, personīgi Imantam Smirnovam, Valkā Latvijas 54.veterānu sporta spēļu finālsacensībās vieglatlētikā, sniegto atbalstu un līdzi jušanu, kas patiesi priecēja seniorus.

Pamatojoties uz projektu ietvaros organizētajos semināros gūtajām zināšanām, turpina darbu veselības vingrošanas grupa I.Kantores vadībā.

Kā veltījumu Latvijas simtgadei, kopā ar kultūras un sporta pārvaldi organizējām „Garšas pēcpusdienas”, kas bija radošu domu un pieredzes apmaiņa. Gan cepām, gan vārījām, gan marinējām un smērējām un, protams, degustējām. Ceram, ka izdosies to visu apkopot un izdot kā nelielu recepšu krājumu, ko nodot nākamajām paaudzēm.

Lielākie līdzekļi tika iegūti Ziedot.lv projektā, kas deva iespēju uzaicināt labu fizioterapeitu, kurš sniedza izsmeļošas zināšanas par kustību aparāta un sirds saslimšanu profilaksi. Žēl, ka atsaucība bija neliela. Par šī projekta līdzekļiem iegādāts vingrošanas inventārs, lai veselības vingrošanas nodarbības būtu daudzveidīgas un interesantas.

Aktīvi darbojas Radošā darbnīca Vijas Vollenbergas vadībā. Tika realizēts pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projekts, lai varētu dažādot iemaņas un prasmes. Darbnīca organizēja dalību tirdziņos, izstādēs. Šeit apgūtas prasmes gan tamborēšanā, adīšanā, tapošanā, aušanā, darbs ar ādu, apsveikuma kartiņu pagatavošanu.Tas ir veids kā aktīvās dalībnieces var priecēt citus ar saviem darbiņiem un gūt nelielu materiālu guvumu. Aicinām nākt mūsu pulkā!

Biedrība realizēja vēl divus projektus - sporta inventāra iegādi un datorapmācību. Paldies Ķeguma komercnovirziena vidusskolai par atsaucību un iespēju izmantot datorapmācībai nepieciešamās telpas un aprīkojumu.

Kas gan var būt patīkamāks kā iepazīt kādu jauku Latvijas stūrīti. Ekskursijas vedušas šogad gan uz tulpju svētkiem Lietuvā, gan tepat pie Daugmales bišu Jāņa, gan Puķu draugu saietu

Raunā, gan rudenī pie suitu sievām, Jūrkalnes stāvkrastu. Tas viss par senioru pašu līdzekļiem. Pašvaldība nodrošināja transportu uz Valli - Nacionālā teātra sezonas atklāšanu un Tomes baznīcā organizēto koncertu.

Par tradīciju kļuvis sumināt jubilārus ielīgojot Jāņus un Ziemassvētkos.

Ir daudz labas ieceres, tā, piemēram, turpināt tikšanos ar laikabiedriem, kas būtu labs pasākums skolas audzēkņiem, lai labāk un vairāk uzzinātu par savu dzimto novadu. Par lielu daļu no mums nerakstīs grāmatas, bet mums katram ir sava dzīves un darba pieredze, kas lieti noderētu arī šodien. Izmantojiet to, jaunieši, uzrunājiet savus vecvecākus!

Meklējam jaunas sadarbības formas, turpinām tikties ar citām pensionāru biedrībām. Tā atzīmējot nūjotāju kopas 10.gadu jubileju, kas notika Starptautiskajā nūjotāju dienā maijā, tikāmies ar Ķekavas senioriem. Kopā nūjojām, iepazīstinājām ar skaistākajām vietām Ķegumā. Laba sadarbība izveidojusies ar Olaines senioriem. Esam piedalījušies šo organizāciju rīkotajos pasākumos. No katras tikšanās reizes, atvedam kādu jaunu domu sava darba pilnveidošanai.

Paldies pašvaldībai, kas piedalījās sapulces darbā un atbildēja uz jautājumiem. Gandarījums par  izmaiņām pašvaldības darbā -  tiekoties un informējot iedzīvotājus par notiekošo pašvaldībā. Lai veicas, jo tikai kopā padarītais rada gandarījumu un priecē visus- arī skeptiķus.

Mūsu sapulces darbā piedalījās un par jaunumiem likumdošanā  sociālajā jomā informēja sociālā dienesta direktore Gundega Tumpele.

Par darba iespējām senioriem informēja „Norvik” bankas pārstāvji.

Biedrības darba vērtējums - labi.

Paldies visiem biedrības biedriem par piedalīšanos! Vēlam veselību, vēlmi būt aktīviem un atsaucīgiem!

Aicinām tos, kuri tikko pensionējušies un beiguši aktīvās darba gaitas, nākt mūsu pulkā! Vārds ”pensionārs” nav ne slikts ne biedējošs. Gribi palikt aktīvs, nāc, kopā darīsim! Piedzimt mums ļauts visiem, bet kļūt senioram - izredzētajiem!
 

28381269_2010541519269746_388083832_n
28381269_2010541519269746_388083832_n
28383399_2010541382603093_683276945_n
28383399_2010541382603093_683276945_n
28450208_2010541449269753_1225367786_n
28450208_2010541449269753_1225367786_n
28458764_2010541555936409_365277785_n
28458764_2010541555936409_365277785_n
28459148_2010541489269749_189387848_n
28459148_2010541489269749_189387848_n
EFFX5103-001
EFFX5103-001
LVBY6617
LVBY6617


ĶNPB valdes priekšsedētāja Ilze Kantore

 

 

 

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites