Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Lai izvērtētu gada laikā paveikto, 20.februārī Ķeguma novada pensionāru biedrības biedri pulcējās uz ikgadējo sapulci Ķeguma Tautas namā.

Sapulce sākās ar klusuma brīdi, pieminot aizsaulē aizgājušo Laimoni Jakānu.

Ar jauku priekšnesumu sapulces dalībniekus sveica Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas audzēkne Loreta Lazdiņa.

Sapulces darbā piedalījās Ķeguma novada pašvaldības vadītājs R.Ūzuls, vietnieks K.Rūde, Sociālās nodaļas vadītāja V.Kalniņa.

Šis gads aizvadīts Latvijas 100-gades zīmē, ar daudziem pasākumiem un iespējām dalīties un baudīt gadu gaitā uzkrāto. Pensionāru lielākais ieguvums šogad - piemaksu saņemšana par darba stāžu.

I.Kantore savā ziņojumā atspoguļoja Biedrības valdes paveikto, pildot iepriekšējā gada sanāksmē pieņemto darba plānu. Biedrības biedri piedalījušies valsts mēroga pasākumos sportā, kur gūti augsti sasniegumi - savā grupā iegūta 2.vieta. Čaklās rokdarbnieces piedalījušās izstādēs, tirdziņos.

Lai padarītu pensionāru dzīvi interesantāku, organizētas ekskursijas. Lai varētu mērot tālākus ceļus, rakstīti projekti, saņemts līdzfinansējums. Esam ciemojušies pie saviem draugiem Skrīveros, Aizkrauklē, Olainē. Un kur tad vēl citas aktivitātes - nūjošana, vingrošana, dziedāšana, dejošana, cepšana un vārīšana, dalība semināros un citos novadā organizētajos pasākumos. Lai arī grūti tas nācās, bet esam apkopojuši 100 Ķeguma novada garšas nelielā grāmatiņā. Gads patiesi bijis pasākumiem bagāts.

Par cik esam Latvijas pensionāru federācijas biedri, tad piedalījāmies Vidzemes reģiona pensionāru biedrību konferencē, kurā tika sagatavota rezolūcija par pensionāru problēmām, kas tika nodota valdībai.

Esam tikušies ar Ķeguma novada pašvaldības vadītājiem un pārrunājuši jautājumus, kas aktuāli pensionāriem novadā. Prieks, ka esam sadzirdēti un iespēju robežās saņemam atbalstu. Bet vēl ir jautājumi, kas gaida risinājumu.

Tie ir daļa darbu, ko esam kopā paveikuši. Taču jāteic, ka aktivitāte ir tikai no nelielas daļas biedru. Vairāk kā vienmēr ir kritizētāju. Jau iepriekš esmu aicinājusi būt aktīvam ikvienam. Uzskatu, ka katrs, ikkatrs var atnākt ar labu domu, labu vārdu, lai biedrības darbs turpinātos interesanti un radoši. Atkārtosim vārda „paldies” sūtību un nežēlosim to pateikt skaļi draugam, kaimiņam vai vienkārši sastaptam cilvēkam.

Paldies par paveikto un līdzdarbošanos!

Šajā sapulcē tika mainīts arī valdes sastāvs. Pateicības par veikto darbu valdē saņēma A.Ūzule, I.Dreijere, V.Cepurīte, A.Sīkā.

Jaunās valdes pirmajā sēdē par priekšsēdētāju ievēlēja Uldi Ābeli, vietnieku - Ilzi Kantori, sekretāri - Ligitu Povašēviču.

Vēlu valdei radošu darba sparu!

Ilze Kantore

               

DSC_0014
DSC_0014
DSC_0024
DSC_0024
DSC_0048
DSC_0048
DSC_0054
DSC_0054
DSC_0063
DSC_0063
DSC_0069
DSC_0069
DSC_0072
DSC_0072
DSC_0078
DSC_0078
DSC_0086
DSC_0086
DSC_0094
DSC_0094
DSC_0099
DSC_0099
DSC_0108
DSC_0108
DSC_0122
DSC_0122
DSC_0135
DSC_0135
DSC_0140
DSC_0140
DSC_0144
DSC_0144
DSC_0147
DSC_0147
DSC_0152
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0153
DSC_0160
DSC_0160
DSC_0163
DSC_0163
DSC_0169
DSC_0169
DSC_0173
DSC_0173
DSC_0179
DSC_0179
DSC_0185
DSC_0185
DSC_0196
DSC_0196
DSC_0218
DSC_0218

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites