Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.februāra lēmumu Nr.KND1-3/19/45 "Par Ķeguma novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.3, 18.§) ir uzsākta Ķeguma novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Attīstības programma tiek izstrādāta no 2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 2.martam. Attīstības plānošanas mērķis ir uzlabot Ķeguma novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt Ķeguma novada attīstības vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu. Attīstības programmas Rīcības plāns un Investīciju plāns tiek sagatavots 2020.-2022.gadam ar stratēģisko vīziju līdz 2026.gadam.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV-5020, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un Ķeguma novada pagastu pārvaldēs, kā arī piedaloties Attīstības programmas izstrādes publiskajās sanāksmēs.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ķeguma novada mājas lapā www.kegumanovads.lv un informatīvajā izdevumā "Ķeguma Novada Ziņas".

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites