Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada dome izsludina 2019.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs, tā sasniegšanai ir noteiktas šādas prioritātes:
1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana;
2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana u.tml.).

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 750 (septiņi simti piecdesmit) euro. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā.  Atbalsta intensitāte ir 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas 1. un 2.prioritātē iesniegtajiem projektiem un 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas 3.prioritātē iesniegtajiem projektiem, bet ne vairāk kā 750 euro vienam projektam.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2019.gada 4.aprīļa līdz 2019.gada 3.maija plkst. 11.00 Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 1.decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedrisks ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar  ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim.  

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:
1. Kuriem ir nodokļu parādi;
2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību.

Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma” prasībām (pielikums) (apstiprināts ar Ķeguma novada domes 2019.gada 13.marta lēmumu Nr.KND1-3/19/80 (protokols Nr.5,5.§)). Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, tālr. 65038883; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites