Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu neapbūvētos zemes gabalus.

Ķeguma novada pašvaldība iznomā nekustamā īpašuma “Pašvaldības nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 006 0179, neapbūvēto zemes gabalu, platība 1,4 ha,  ar šādiem nosacījumiem:

1.1. zemes gabala lietošanas mērķis- lauksaimnieciska izmantošana;
1.2. iznomāšanas termiņš- 6 gadi;
1.3. nomas maksa 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28 EUR/gadā);
1.4. pretendentu pieteikšanās termiņš- līdz 2021.gada 8.janvārim;
1.5. pieteikumus iesniedz Ķeguma novada VPVKAC Ķegumā, Rembatē vai Birzgalē.


Ķeguma novada pašvaldība iznomā nekustamā īpašuma “Tīrumnieku nomas zeme”, Birzgales pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7444 006 0166, neapbūvēto zemes gabalu, platība 5,6259 ha,  ar šādiem nosacījumiem:

1.1. zemes gabala lietošanas mērķis- lauksaimnieciska izmantošana;
1.2. iznomāšanas termiņš- 6 gadi;
1.3. nomas maksa 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības (bet ne mazāk kā 28 EUR/gadā);
1.4. pretendentu pieteikšanās termiņš- līdz 2021.gada 8.janvārim;
1.5. pieteikumus iesniedz Ķeguma novada VPVKAC Ķegumā, Rembatē vai Birzgalē.

Ja uz nekustamā īpašuma nomu pieteicies viens pretendents, ar viņu tiek slēgts zemes nomas līgums atbilstoši lēmuma minētajiem nosacījumiem.

Ja uz nekustamā īpašuma nomu pieteikušies 2 vai vairāk pretendenti, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota izsoles komisija rīko nekustamā īpašuma rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites