Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


1.jūlijā plkst. 14.00 sākās Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē, kuras darba kārtībā iekļauts plašs izskatāmo jautājumu loks.

Kā pirmais tika izskatīts jautājums par jaunā Ogres novada ģerboni.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” 28. punktu, jaunais Ogres novads izveidots, apvienojot Ogres novadu, Ikšķiles novadu, Ķeguma novadu un Lielvārdes novadu to esošajās administratīvo teritoriju robežās.

Līdz ar jaunā Ogres novada izveidi ir nepieciešams vienots pašvaldības ģerbonis, kas saskaņā ar Ģerboņu likumu ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību. Ģerbonis ir novada atpazīstamības zīme, tas ir novada identitāte.

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. paredz, ka pašvaldības dome drīkst noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju.

Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Metodikā 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai (izdota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu) norādīts, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, jaunveidojamais novads var lemt par kāda no apvienoto novadu ģerboņa izmantošanu. Šādu pieeju atbalsta arī Valsts Heraldikas komisija.

Jaunais novada ģerbonis būs Ogres novada vienotā simbolika, kuru izmantos Ogres novada pašvaldības oficiālo dokumentu noformēšanā un citviet Latvijas normatīvā regulējuma noteiktajā kārtībā.

Deputāti vienbalsīgi nolēma par jaunizveidotā Ogres novada ģerboni apstiprināt līdzšinējā Ogres novada ģerboni, kura attēlu un heraldisko aprakstu Valsts Heraldikas komisija apstiprināja 2012. gada 30. augustā.

OGRES NOVADA ĢERBONIS

Saskaņā ar Ģerboņu likumu pašvaldības ģerbonis ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību.

Valsts Heraldikas komisija ir apstiprinājusi Ogres novada ģerboni un tā heraldisko aprakstu:
Sudraba laukā trīs melnas priedes pēdā balstās uz zilas viļņotas sijas; zila pavedienapmale.

Saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas izstrādātajiem principiem, veidojot novadu ģerboņus, tiešā veidā netiek izmantots neviens no eksistējošiem apstiprinātiem un reģistrētiem pilsētas vai pagasta ģerboņiem, bet var tikt izmantots par pamatu kāds no līdzšinējiem ģerboņiem: izmainot heraldiskās krāsas; izmainot vai pievienojot ģerboņa figūras; ieviešot heraldiskus lauzumus (pavedienapmale, kantons, u.c.); apvienojot vairākus jau eksistējošus ģerboņus; veidots pilnīgi jauns ģerbonis.

Ogres novada ģerboņa PANTONE:

Zilais – PANTONE 286C;
Sudrabs – PANTONE 877C;
Melnais – PANTONE Black.

 

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites