Tuvākie pasākumi
Fotoizstādes
Kultūra > Izstāde
No 20.01.2020 līdz 28.02.2020
Izstāde “Ainava”
Kultūra > Izstāde
No 17.02.2020 līdz 02.03.2020
Foto izstāde “Pavasari gaidot”
Kultūra > Izstāde
No 20.02.2020 līdz 22.04.2020
Filma ”Valkātājs” Tomē
Kino > Atpūta
25.02.2020 19.00
Brīvdabas kino
Kino > Atpūta
29.02.2020 16.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Aktualitātes


2019.gada 13.martā notika biedrības pilnsapulce, kurā piedalījās 9 no 12 biedriem.

Pilnsapulcē tika apstiprināts 2018.gada darbības rezultāts un sagatavotās atskaites par 2018.gadu, kā arī izskatīts jautājums par biedrības pastāvēšanu un turpmāko darbību, jaunās valdes ievēlēšanu u.c. jautājumi.

Ar būtisku balsu vairākumu tika nolemts turpināt iesākto biedrības darbu. Tika nolemts arī ievēlēt jaunu biedrības valdi 3 locekļu sastāvā. Par biedrības priekšsēdētāju tika ievēlēta Nelda Sniedze, un loceklēm atkārtoti ievēlētas Inita Zārberga un Dace Cinīte. Pēc ikgadējo atskaišu iesniegšanas, izmaiņas valdē tiks iesniegtas Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Milzīgs paldies līdzšinējai biedrības vadītājai Sarmītei Pugačai par aktivitāti un pašaizliedzīgo ieguldījumu biedrības vadīšanā un darbības nodrošināšanā desmit gadu garumā!

Ņemot vērā, ka šogad Ķeguma novada dome piešķīra biedrībai mazāk līdzekļus no NVO atbalsta fonda, tad nolemts samazināt biedrības publiski rīkotos pasākumus, galveno uzsvaru liekot Ziemassvētku pasākumam Tomes bērniem, jo tieši šis pasākums ir jau iemantojis savu būtisko lomu Tomes iedzīvotāju dzīvē. Īpaši ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 11 gadiem. Tradicionāli šo pasākumu apmeklē vidēji 70 līdz 100 cilvēkiem. Tomes sieviešu klubs Ābele arī šogad centīsies no saviem līdzekļiem sarūpēt dāvanas visiem ielūgtajiem bērniem, kā arī sniegs savu privāto ieguldījumu, organizējot kopīgu Ziemassvētku cienastu un radošās darbnīcas.

Papildus tika nolemts piedalīties PPPB “Zied zeme” rīkotajā projektu iesniegumu konkursā rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko atvitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un sagatavot projektu pieteikumu, kas nodrošinātu vismaz 8 Tomes iedzīvotājiem iegūt praktiskas iemaņas un zināšanas IT jomā, piedaloties mācībās par Adobe Photoshop, Adobe InDesign u.c., kā arī mājas lapas izveidošanu. Šīs mācības ļautu ne tikai tās dalībniekiem iegūt vērtīgas prasmes lietot šīs programmas savām vajadzībām, bet arī bierības biedrenes varētu sniegt bezmaksas atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlētos izveidot reklāmu saviem mājražojumiem vai sakārtot savu ģimenes fotoarhīvu, kā arī palīdzētu lauzt mītu par to, ka sievietes laukos vēlas apgūt tikai rokdarbu, kulinārijas vai dārzkopības kursus.

Šis ir biedrības jubilejas gads (10 gadi, kopš tās dibināšanas), tāpēc pilnsapulce nolēma rīkot jubilejas izbraukumu – ekskursiju uz Raunu, kam ir piešķirts arī finansējums no Ķeguma novada domes. Paldies par to!

Nelda Sniedze,

Biedrības valdes priekšsēdētāja

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites