Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
“Ķeguma novada lepnums 2020”
Pašvaldība > Svētki
No 07.09.2020 līdz 16.10.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Par mums


2009. gada 9. jūlijā sanāca kopā 10 aktīvākās Tomes sievietes un nolēma izveidot biedrību, lai varētu, rīkot dažādus oficiālus pasākumus, kā arī piesaistītu dažāda veida finansējumu Tomes attīstībai un Tomes sabiedrības labklājības veicināšanai. Šo dienu tad arī mēs uzskatām par savu dzimšanas dienu.

Biedrība reģistrēta Biedrību un nodibinājuma reģistrā 2009. gada 15. jūlijā.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas piešķirts kopš 2010.gada 28.septembra.

 

Biedrības mērķis:

Celt lauku sievietes pašapziņu, atbalstīt un stiprināt sievietes sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Tomes attīstību un uzlabot iedzīvotāju labklājību.

 

 Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai:

• veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību politikā, saimnieciskajā, sociālajā un sabiedriskā dzīvē, atbalstīt sabiedrības integrācijas procesus un iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli;

• veicināt sievietes interesi izglītoties;

• piesaistīt papildus finansējumu dažādu projektu realizēšanā atbilstoši biedrības  darbības mērķim;

• veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes;

• piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā;

• atbalstīt labdarību, organizējot labdarības akcijas un pasākumus;

• izveidot sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību un dažādām valsts pārvaldes  institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.

 

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga, fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Šobrīd biedrībā aktīvi darbojas 12 dalībnieces.

 

Biedrību vada valde triju locekļu sastāvā: Nelda Sniedze, Inita Zārberga un Dace Cinīte.

 

Biedrības sadarbības partneri:

-       Ķeguma novada dome,

-       Citas Ķeguma novada NVO,

-       Tomes iedzīvotāji.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites