Tuvākie pasākumi
“Piparkūku smarža katrā mājā”
Sabiiedrība > Labdarības pasākums
No 04.12.2019 līdz 15.12.2019
Izstāde “Pretī gaismai”
Kultūra > Izstāde
No 06.12.2019 līdz 31.12.2019
VPDK "Kadiķis" 30.dzimšanas diena
Kultūra > Koncerts
07.12.2019 18.00
Otrais adventes koncerts
Kultūra > Svētki
08.12.2019 14.00
Adventa laika dievkalpojumi un koncerti
Kultūra > Koncerts
08.12.2019 9.00
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Par mums


2009. gada 9. jūlijā sanāca kopā 10 aktīvākās Tomes sievietes un nolēma izveidot biedrību, lai varētu, rīkot dažādus oficiālus pasākumus, kā arī piesaistītu dažāda veida finansējumu Tomes attīstībai un Tomes sabiedrības labklājības veicināšanai. Šo dienu tad arī mēs uzskatām par savu dzimšanas dienu.

Biedrība reģistrēta Biedrību un nodibinājuma reģistrā 2009. gada 15. jūlijā.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas piešķirts kopš 2010.gada 28.septembra.

 

Biedrības mērķis:

Celt lauku sievietes pašapziņu, atbalstīt un stiprināt sievietes sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Tomes attīstību un uzlabot iedzīvotāju labklājību.

 

 Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai:

• veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību politikā, saimnieciskajā, sociālajā un sabiedriskā dzīvē, atbalstīt sabiedrības integrācijas procesus un iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli;

• veicināt sievietes interesi izglītoties;

• piesaistīt papildus finansējumu dažādu projektu realizēšanā atbilstoši biedrības  darbības mērķim;

• veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes;

• piedalīties vides sakopšanā un tās aizsardzībā;

• atbalstīt labdarību, organizējot labdarības akcijas un pasākumus;

• izveidot sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību un dažādām valsts pārvaldes  institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.

 

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga, fiziska persona, iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Šobrīd biedrībā aktīvi darbojas 12 dalībnieces.

 

Biedrību vada valde triju locekļu sastāvā: Nelda Sniedze, Inita Zārberga un Dace Cinīte.

 

Biedrības sadarbības partneri:

-       Ķeguma novada dome,

-       Citas Ķeguma novada NVO,

-       Tomes iedzīvotāji.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites