Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Par mums


 
Biedrība starptautiskais soroptimistu klubs 
"Ogre-Ķegums" 
 
 
 
 
 
Kluba prezidentes:
Ināra Vītola 2017 - 2018
Baiba Rožkalna 2016 - 2017
Edīte Uršuļska 2014 - 2016
Lilita Šlomaka Veckaktiņa 2012 - 2014
Sabīne Gudeiķe 2010 - 2012
Jana Krūmiņa 2008 - 2010
Liāna Čodore 2006 - 2008
Maruta Jēkabsone 2004 - 2006
 
Kopš 2004. gada Ķegumā darbojas uzņēmīgu sieviešu grupa - Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums", piesaistot domubiedrus un sadarbības partnerus gan no Latvijas, gan ārpus tās. Biedru skaits no dibināšanas dienas ir pieaudzis līdz - 17. Starp viņām ir pieredzējušas jurisprudences, grāmatvedības, medicīnas, zemkopības, izglītības, valsts pārvaldes, u.c. speciālistes.
Ķeguma Soroptimistu kluba mērķi sasaucas ar Soroptimist International (Starptautiskā Soroptimistu organizācija) mērķiem:
  • Sieviešu stāvokļa uzlabošana;
  • Augsti ētiskie standarti;
  • Cilvēktiesības visiem;
  • Vienlīdzība, attīstība un miers.

                                                                                           

 

Starptautiskās Soroptimistu organizācijas vēsture

Pirmais Soroptimistu klubs izveidots 1921. gadā Oklendā, Kalifornijā. 1924. gadā pirmie klubi tika dibināti arī Eiropā - Parīzē un Londonā, ar mērķi apvienot vadošos amatos strādājošas un profesionālā darbā nodarbinātas sievietes.
Nosaukums soroptimist tika darināts no latīņu vārda soror - māsa un optima - vislabākais.  Vārda mūsdienu interpretācija - vislabākais sievietēm. Organizācijā darbojas tikai sievietes.
Savas darbības 80 gados soroptimistu organizācija ir atbalstījusi izglītību, sniegusi finansējumu un ekspertīzi veselības projektiem, veikusi pētījumus daudzās sfērās, ieskaitot sieviešu nodarbinātības šķēršļus, narkotiku atkarību, cilvēktiesības, strādājusi pie vides un sociālajām problēmām, kā arī iesaistījusies pasaules globālo problēmu risināšanā.
 
SOROPTIMIST INTERNATIONAL  - www.soroptimistinternational.org
SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE
72.ROUTE DE FLORISSANT CH - 1206 GENEVE - www.soroptimisteurope.org
 
Aktuālākie uzdevumi
  • Veidot draudzības un vienotības garu starp soroptimistēm visā pasaulē un citām NVO;
  • uzturēt saikni ar Ķeguma novada pašvaldību;
  • līdzdarboties kultūrizglītojošo aktivitāšu, kā arī saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā un ti pieejamībā ikvienam sabiedrības loceklim;
  • stiprināt un sekmēt kluba kapacitāti - popularizēt kluba idejas un darbību Ķeguma novadā - Starptautiskā Soroptimistu kluba "Ogre-Ķegums" izveide un jaunu biedru piesaistīšanā;
  • aktualizēt tālākizglītību un mūzizglītības ideju;
  • turpināt un pilnveidot labdarības pasākumus.
 
Sadarbībā ar Ķeguma novada Sociālo dienestu noris darbs pie iedzīvotāju ar speciālām vajadzībām (vientuļu pensionāru, invalīdu, nepilno un daudzbērnu ģimeņu) materiālās un morālās atbalstīšanas, komunikācijas un interešu aktivitāšu nodrošināšanas. Klubs ir guvis arī Ķeguma novada domes atsaucību, līdz ar to kopīgiem spēkiem tiek veiktas aktivitātes vietējās infrastruktūras attīstīšanai.
No 2004. līdz 2016. gadam Starptautiskais Soroptimistu klubs biedres "Ogre-Ķegums" realizējušas vairākus projektus, gūstot novada ļaužu atsaucību un atzinību: "Izglītības atbalstīšana", "Rotaļu laukuma izveide Ķeguma pilsētā", „Sporta inventāra iegāde skolniekiem", "Atpūtas soliņu izveide Ķeguma SAC" (Sociālais Aprūpes Centrs), "Specializēto gultu un naktsskapīšu iegāde Ķeguma SAC", bērnu rotaļu istabas izveide Ķeguma dienas centra', par tradīciju kļuvušie Bērnu svētki Ķegumā u.c.
 
Sadarbības-draudzības klubi un partneri:
Rīgas Soroptimistu klubs (Latvija)
Raseniai (Lietuva)
Palkanes SI klubs (Somija)
Kristiansandas SI klubs (Norvēģija)
Sirensesteras SI klubs (Lielbritānija)
GAiN
Ķeguma novada dome
Sieviešu klubs „Ķeguma Saulespuķes"
Tomes sieviešu klubs „Ābele"
 
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites