Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Fotoizstāde "Mums blakus"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 30.10.2020
A. Zagorskas izstādes Tomes bibliotēkā
Izzinošs > Atpūta
No 01.10.2020 līdz 31.10.2020
Ķeguma novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 27.10.2020 līdz 16.11.2020
Ēdiena gatavošanas meistarklase - ATCELTS!!!
Izglītojošs > Seminārs
31.10.2020 10.00
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Dokumentācija


Aina Zagorska, 29321337, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alise Dāboliņa, 27752929, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AS Swedbank
LV49HABA0551043009614
HABALV22

Biedrība reģistrēta kopš 2014. gada, bet keramikas nozari pārstāvam jau 4. paaudzē. Darbības pamatā ir amatniecība - keramikas nozares popularizšana - meistarklases, radošās darbnīcas, ekskursijas, keramikas darbu veidošana.

Biedrības mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, uzlabot paaudžu mijiedarbību un dzīves kvalitāti laukos, attīstot sociālekonomiskās un kultūrvides jomas.

Sadarbojamies ar vietējo pašvalību piedaloties pasākumos ar keramikas radošajām darbnīcām, nodrošinam balvas, suvenīrus dažādiem pasākumiem. Kā arī ir sadarbība ar blakus novadiem un Vācijas latviešu biedrību, popularizējot amatniecību un iespējas šajā nozarē. Biedrībā esam 6 biedri, kas aktīvi darbojas, katrs savā jomā, lai sasniegtu kopējo biedrības mērķi. 

Galvenā šā brīža darbība ir vides sakārtošana, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu vietējo novadu iedzīvotājiem popularizējot daudzpusīgo amatniecibas nozari. Tuvākā gada laikā plānots izveidot drošu un izglītojošu vidi, lai iedzīvotājiem būtu iespēja iepazīt seno arodu. Ilgtermiņā radīt patstāvīgas radošās nodarbības, veicinot sabiedriskās aktivitātes dažādošanu un izglītojot interesentus par kultūras mantojumu, tā saglabāšanu. 

Sadarbojamies ar Tomes sieviešu klubu "Ābele", Tomes pagasta pārvaldi u.c. Ķeguma novada pašvaldības iestādēm, Lavtiešu kultūras biedrību Vācijā "Saime", Latvijas amatnieku biedrību "Micars", Daugmales pamatskolu, Lielvārdes mākslas skolu, Ķeguma mākslas skolu, PPP "Zied Zeme" u.c.

Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
KND1-6/20/9 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 26.08.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/7 Grozījumi Ķeguma novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/20/2 “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 30.06.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/5 Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 10.04.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/4 Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 01.04.2020.

Skatīt šeit

KND1-6/20/3 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem 12.02.2020. Aktuālā redakcija
KND1-6/20/2 Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2020.gadam 29.01.2020. Skatīt šeit
KND1-6/20/1 Grozījums Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/4 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 22.02.2020. Skatīt šeit

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites