Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
“Ķeguma novada lepnums 2020”
Pašvaldība > Svētki
No 07.09.2020 līdz 16.10.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Dokumentācija


Ķeguma novada bāriņtiesa apliecību izsniedz, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Apliecību izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma, kā arī to izsniegšanu bez maksas nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

 

Saņemt apliecību ir tiesīgs:

1) bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, kurš ir ārpusģimenes aprūpē vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

2) bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas – no 18 gadiem līdz 24 gadu vecumam; pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.

 

Nepieciešamie dokumenti:

1) bāriņtiesā jāiesniedz bērna fotogrāfija (3 x 4 cm),

2) pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam, papildus jāiesniedz, izglītības iestādes izziņa.

 

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites