Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Ķeguma novada sociālais dienests


 

Adrese: Komunālā iela 3, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020

Vadītāja: Vita Kalniņa

Tālrunis: 65038898, mob. 28321638

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Ķeguma novada Sociālais dienests ir Ķeguma novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ķeguma novada pašvaldības teritorijā pamatdzīvesvietu deklarējušām personām.

Ķegumam novada Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Lai tiktu izvērtēti ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis vai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus (izņemot pabalstu par bērna piedzimšanu), persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā (pie sociālā darbinieka Rembatē, Birzgalē vai Ķegumā).

Klientu pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8:30-11:00; 13:00-17:00
Ceturtdienās 8:30-11:00; 13:00-17:00
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites