Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Pārtikas pakas


Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

 

No 2016. gada 9. jūnija par Pārtikas un nepārtikas paku izdali trūcīgajām personām Ķeguma novadā atbild partnerorganizācija biedrība „JADARA”.

Pārtikas un nepārtikas paku izdales vietas:

 

 

 Birzgalē:

Ambulances ēka (Nākotnes iela 1 (Invalīdu biedrības telpas, 2. stāvs), Birzgale, Ķeguma novads).

Darba laiks:

Ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00

Jautājumu gadījumā zvanīt:

Aismai – 26277912, Ritai – 29424612

 

Ķegumā:

Ķeguma sadzīves pakalpojumu ēka (Ķeguma prospekts 1 (otrais stāvs) Ķegums, Ķeguma novads).

Darba laiks:

Katra mēneša pirmās un trešās nedēļas pirmdiena

no plkst. 10.00 – 13.00

Jautājumu gadījumā zvanīt:

Ingrīdai – 26215627, Ritai – 29424612

 

Tomē:

Tomes pamatskola (Tomes pamatskola, Tome, Ķeguma novads).

Darba laiks:

Katra mēneša pirmās un trešās nedēļas otrdiena

no plkst. 10.00 – 12.00

Jautājumu gadījumā zvanīt:

Ilonai –26651835, Ritai –29424612

 

Rembatē:

Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklis (Ķeguma iela 6 – 3, Rembate Ķeguma novads).

Darba laiks:

otrdienās no plkst. 10.00 – 18.00;
trešdienās no plkst. 10.00 – 14.00;
ceturtdienās no plkst. 10.00 – 18.00.

Jautājumu gadījumā zvanīt:

Ilonai – 26651835, Ritai – 29424612.


 
 
2014. gada 12. martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām.
 

Latvijas izstrādātā darbības programma aptver laika posmu līdz 2020. gada 31.decembrim.

Fonda mērķis ir samazināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīvo zem valsts nabadzības sliekšņa, palīdzot izkļūt no nabadzības, sniedzot nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām: pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību un sociālās iekļaušanas pasākumus, kuru mērķis ir vistrūcīgāko personu sociālā iekļaušana.

Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām). Ja iepriekšminētās ģimenēs ir bērni līdz 18 gadu vecumam, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces.

Informācija par to, kad ģimenes, kurās ir bērni no 5 līdz 16 gadu vecumam varēs saņemt individuālos mācību piederumus vai skolas somas sekos. 

(Vairāk par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām var lasīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: www.sif.gov.lv )

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektus personas, uzrādot Ķeguma novada pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu par trūcīgās personas statusu vai nonākšanu ārkārtas vai krīzes situācijā, var saņemt:

 

* Tomes pamatskola, adrese: Tome, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020 (katra mēneša pirmās un trešās nedēļas otrdiena no plkst. 10:00 līdz 12:00). T. 26651835

* Birzgales ambulance, adrese: Nākotnes iela 1 (otrais stāvs, Invalīdu biedrības telpas), Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033 (katra mēneša ceturtdiena no plkst. 10:00-13:00).26277912

* Ķeguma sadzīves pakalpojumu ēka, adrese: Ķeguma prospekts 1 (otrais stāvs), Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020 (katra mēneša pirmās nedēļas un trešās nedēļas pirmdiena no plkst. 10:00-13:00). T. 26215627

* Sociālā dienesta sociālo prasmju dzīvoklis, adrese: Ķeguma iela 6 - dz.3, Rembate, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016 (darba dienās – otrdiena plkst. 10:00-18:00, trešdiena plkst. 10:00-14:00, ceturtdiena plkst. 10:00-18:00) T. 28336516

_____________________________________________________________________

 

Partnerorganizācija – Biedrība „JADARA” (2016.FEAD/PO.02/08/01) sadarbībā ar Ķeguma novada Sociālo dienestu projekta ietvaros piedāvā un realizē sekojošus - Neformāli izglītojošus pasākumus vistrūcīgākajām personām Ķeguma novadā.

Atbildīgā persona: Rita Reinsone, tālrunis 29424612

 

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām un Eiropas Savienība

Atbalstāmo darbību īstenošana 

Neformāli izglītojoši pasākumi

 
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites