Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Izstāde "Sociālie tīkli"
Kultūra > Izstāde
No 16.06.2020 līdz 15.07.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
“Rembates sporta svētki 2020”
Sports > Sacensības
18.07.2020
Jautājums domei

Aktualitātes

Attēli un video

Noderīga informācija


Dižkoki pagastos:

Valsts aizsardzībā esošo dižkoku skaits nav precīzi noteikts. Katru gadu tiek veikta dižkoku apsekošana un veikta pārmērīšana, kā arī jaunu un potenciālo dižkoku reģistrēšana. 2018. un 2019.gadā Ķeguma novadā uzmērīti un reģistrēti 33 dižkoki, no kuriem 3 atrodas Rembates pagastā, 4 atrodas Ķeguma pilsētā, 24 atrodas Birzgales pagastā un 2Tomes pagastā.


Dabas parki un liegumi:

Ķeguma novads ir bagāts ar dabas un kultūras mantojumu. Šeit atrodas: Divas „Natura 2000” teritorijas – daļa no dabas parka „Ogres ieleja” un daļa no lieguma „Daugava pie Kaibalas”.  Ogres ielejā atrodas arī citi interesanti ģeoloģiskie objekti, tajā skaitā citi devona pamatiežu atsegumi un nelieli ūdenskritumi.

 • Dabas parks „Ogres ieleja"

Ķeguma novada Rembates pagastā atrodas 462,5 ha (6,1%) no šīs 7 515,7 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dibināts 2004.gadā, izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2008. līdz 2018.gadam. Dabas parka teritorijā tiek aizsargāta gan ainava, gan dažādi saldūdens, pļavu, meža, iežu atsegumu un cilvēku veidoti biotopi. Tiek aizsargātas arī vairākas konkrētas augu un dzīvnieku sugas.

 • Dabas liegums „Daugava pie Kaibalas"

Ir iekļauts ES aizsargājamo teritoriju „Natura 2000" tīklā. Tas atrodas Lielvārdes un Ķeguma novadu teritorijās un ietver 7 km garu Daugavas posmu. Birzgales pagastā atrodas 294,9 ha (51%) no šīs 576 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Liegumā ir konstatēti četri aizsargājami biotopi un 38 retas un aizsargājamas sugas. Liegums dibināts 2004.gadā ūdensputnu pulcēšanās un ligzdošanas vietas aizsardzībai. Dabas aizsardzības plānā ietverta virkne rekomendāciju dabas lieguma apsaimniekošanai, tai skaitā – tūrisma infrastruktūras izveidei šīs ainaviskās un interesantās dabas teritorijas iepazīšanai.


Aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi

Pašvaldības teritorijā atrodas 17 kapsētas (t.sk. Brāļu kapi) 61,4 ha platībā: Ķegumā – viena kapsēta (36,3 ha), Birzgales pagastā – 12 kapsētas (20,3 ha), Tomes pagastā – 3 kapsētas (4,3 ha) un Rembates pagastā – Brāļu kapi (0,5 ha). Visas kapsētas apsaimnieko Ķeguma novada pašvaldība.
No šiem kapiem divi ir arī valsts nozīmes senkapi - Grīvu senkapi (Tomes pagasts) un Nariņu senkapi (Tomes pagasts), kā arī vieni vietējās nozīmes senkapi - Vecdzilnu senkapi (Rembates pagasts).


Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr.146) un “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā” (Nr.147)
Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr.146) kopējais garums ir 74 km, lielākā maršruta daļa vijas pa Birzgales pagasta teritoriju. Velomaršruts “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā”.
Velotūrisma maršruti tapuši projekta „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei, kā arī vides izglītošanā” ietvaros.

Distanču slēpošana:

 • Rata kalns, Ķeguma novads, Tomes pagasts

Makšķerēšana:

 • Dīķu komplekss "Līčupe"- „Zvīņupe”, Tomes pagasts, T. +371 29694422
 • Makšķerēšanas vieta "Vitkopi" - Birzgales pagasts, T. +371 26428371

Motosports:

 • Mototrase "Zelta zirgs" - Ķeguma novads, T. +371 29286526

Pludmales volejbols:

 • Kempings "Sniedzes" - Tomes pagasts,  T. +371 29425800, www.sniedzes.viss.lv
 • Viesu māja "Vecupe" - Birzgales pagasts, T. +371 22025135, www.hotelvecupe.lv
 • Dabas relaksācijas un svinību komplekss „Līcīši” - Tomes pagasts, T.+371 28689000, www.licisiak.lv

Teniss:

 • „Zaķi” - Birzgales pagasts, T. +371 29410163
 • Viesu māja "Vecupe" - Birzgales pagasts, T. +371 22025135, www.hotelvecupe.lv

Zirgu izjādes:

 • JSK „Egles” - „Egles“, Ķeguma novads, T. +371 29595733
 • JSK „Zelta pakavs” - Liepu iela 1a, Birzgale, T. +371 26362740, +371 20224757, http://jskzeltapakavs.weebly.com.

Ķeguma pensionāru radošā darbnīca

Ķeguma pensionāru biedrības lolots un izsapņots sapnis ir Ķeguma pensionāru radošās darbnīcas izveide.Dižkoki pagastos:

Valsts aizsardzībā esošo dižkoku skaits nav precīzi noteikts. Katru gadu tiek veikta dižkoku apsekošana un veikta pārmērīšana, kā arī jaunu un potenciālo dižkoku reģistrēšana. 2018. un 2019.gadā Ķeguma novadā uzmērīti un reģistrēti 33 dižkoki, no kuriem 3 atrodas Rembates pagastā, 4 atrodas Ķeguma pilsētā, 24 atrodas Birzgales pagastā un 2Tomes pagastā.


Dabas parki un liegumi:

Ķeguma novads ir bagāts ar dabas un kultūras mantojumu. Šeit atrodas: Divas „Natura 2000” teritorijas – daļa no dabas parka „Ogres ieleja” un daļa no lieguma „Daugava pie Kaibalas”.  Ogres ielejā atrodas arī citi interesanti ģeoloģiskie objekti, tajā skaitā citi devona pamatiežu atsegumi un nelieli ūdenskritumi.

 • Dabas parks „Ogres ieleja"

Ķeguma novada Rembates pagastā atrodas 462,5 ha (6,1%) no šīs 7 515,7 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dibināts 2004.gadā, izstrādāts dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2008. līdz 2018.gadam. Dabas parka teritorijā tiek aizsargāta gan ainava, gan dažādi saldūdens, pļavu, meža, iežu atsegumu un cilvēku veidoti biotopi. Tiek aizsargātas arī vairākas konkrētas augu un dzīvnieku sugas.

 • Dabas liegums „Daugava pie Kaibalas"

Ir iekļauts ES aizsargājamo teritoriju „Natura 2000" tīklā. Tas atrodas Lielvārdes un Ķeguma novadu teritorijās un ietver 7 km garu Daugavas posmu. Birzgales pagastā atrodas 294,9 ha (51%) no šīs 576 ha lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Liegumā ir konstatēti četri aizsargājami biotopi un 38 retas un aizsargājamas sugas. Liegums dibināts 2004.gadā ūdensputnu pulcēšanās un ligzdošanas vietas aizsardzībai. Dabas aizsardzības plānā ietverta virkne rekomendāciju dabas lieguma apsaimniekošanai, tai skaitā – tūrisma infrastruktūras izveidei šīs ainaviskās un interesantās dabas teritorijas iepazīšanai.


Aizsargājamie arheoloģijas pieminekļi

Pašvaldības teritorijā atrodas 17 kapsētas (t.sk. Brāļu kapi) 61,4 ha platībā: Ķegumā – viena kapsēta (36,3 ha), Birzgales pagastā – 12 kapsētas (20,3 ha), Tomes pagastā – 3 kapsētas (4,3 ha) un Rembates pagastā – Brāļu kapi (0,5 ha). Visas kapsētas apsaimnieko Ķeguma novada pašvaldība.
No šiem kapiem divi ir arī valsts nozīmes senkapi - Grīvu senkapi (Tomes pagasts) un Nariņu senkapi (Tomes pagasts), kā arī vieni vietējās nozīmes senkapi - Vecdzilnu senkapi (Rembates pagasts).


Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr.146) un “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā” (Nr.147)
Velotūrisma maršruts “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr.146) kopējais garums ir 74 km, lielākā maršruta daļa vijas pa Birzgales pagasta teritoriju. Velomaršruts “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā”.
Velotūrisma maršruti tapuši projekta „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei, kā arī vides izglītošanā” ietvaros.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites