Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Izglītības, kultūras un sporta komiteja


Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

  • sniedz atzinumus par domes lēmumu projektiem, kuri skar izglītības, kultūras, sporta jautājumus pašvaldībā;
  • pārrauga un koordinē izglītības, kultūras iestāžu darbu un sporta attīstību novadā;
  • sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs u.c.);
  • sadarbojas ar izglītības, kultūras un sporta iestādēm, organizācijām un speciālistiem;
  • izskata jautājumus par kultūras pieminekļu saglabāšanu, kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos izskatīšanai finanšu komitejā.

Priekšsēdētājs - Roberts Ozols

Priekšsēdētāja vietnieks - Kristaps Rūde

Komitejas locekļi: Imants Smirnovs, Rita Reinsone, Vladimirs Samohins, Jānis Priževoits, Valentīns Pastars.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites