Izglītības, kultūras un sporta komiteja


Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

  • sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kuri skar izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un reliģijas jautājumus pašvaldībā;
  • pārrauga un koordinē izglītības un kultūras iestāžu darbu;
  • sadarbojas ar izglītības un kultūras iestādēm, organizācijām un speciālistiem;
  • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus un iesniedz tos izskatīšanai Finanšu komitejā.

Līga Strauss- komitejas priekšsēdētāja
Kristaps Rūde - komitejas priekšsēdētājas vietnieks
Pāvels Kotāns
Valentīns Pastars
Rita Reinsone
Ilmārs Zemnieks
Jānis Priževoits 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5884
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
95 %

Noderīgas saites