Sociālo un veselības jautājumu komiteja


Sociālo un veselības jautājumu komiteja:

  • sniedz atzinumus par jautājumiem, kas skar sociālos un veselības jautājumus pašvaldībā;
  • izskata jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par sociālo dzīvojamo telpu izmantošanu;
  • pārrauga Sociālā dienesta darbu;
  • savas kompetences ietvaros izskata dažādus ar sociālām problēmām saistītus budžeta līdzekļu pieprasījumus.

Priekšsēdētāja - Rita Reinsone

Priekšsēdētājas vietnieks - Kristaps Reķis

Komitejas locekļi: Ojārs Meiris, Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Kristaps Rūde, Roberts Ozols.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites