Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Iesniegumu paraugi


Veidlapas un iesniegumi domei 


IESNIEGUMS DOMEI

IESNIEGUMS TELPU/ZEMES NOMAI

IESNIEGUMS PAR DEKLARĒTO DZĪVESVIETU

PIRMPIRKUMS

Iesniegums par atļaujas saņemšanu publiska pasākuma rīkošanai
 
Iesniegums par rakšanas atļauju
 

Atļauja tirdzniecības organizēšanai Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Iesniegums par apdrošināšanas polises iegādi pārtraucot darba attiecības pašvaldības iestādē

Iesniegums par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Iesniegums Ķeguma novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai fiziskām personām

Iesniegum Ķeguma novada domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijai juridiskām personām
 


Iesniegumu paraugi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi


IESNIEGUMS NO JURIDISKAS PERSONAS PAR DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

IESNIEGUMS NO FIZISKAS PERSONAS PAR DARĪJUMIEM AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI

 


Finanses, nodokļi, nodevas


Iesniegums par pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu atmaksu vai novirzīšanu

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai politiski represētajām personām

Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai uz elektronisko pastu 

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Iesniegums atvieglojumu piešķiršanai ēkām un inženierbūvēm, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites