Kontaktinformācija


 

 

Ķeguma novada dome

Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Tālrunis: 65038883

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 


DARBA LAIKS
 
Pirmdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Otrdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Trešdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Ceturtdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Piektdienās   8.00-13.00

 


Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ķegumā Iluta Jansone 65038883;
25746001
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas centra speciāliste Ķegumā Ieva Vējone 65038883 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Klientu apkalpošanas centra speciāliste Birzgalē Gunita Ārste 65034235 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ķeguma novada pašvaldība (pieņemšanas laikus skatīt šeit)
Domes priekšsēdētājs Ilmārs Zemnieks 29488271 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs 29259223 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētāja vietnieks Birzgalē Pāvels Kotāns 65034212;
29134202
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pašvaldības administrācija
Izpilddirektors Edvīns Bartkevičs 65055441;
29254358
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča 65055439;
20223212
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Domes sekretāre Iveta Koluža 65055439;
26406395
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personāla speciāliste Dzina Grīnberga 65055443;
25429865
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darba drošības speciāliste Lolita Liepa 28656255 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne 25454611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ķeguma novada avīzes redaktors Jānis Putniņš 29720609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš 29434985 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juridiskā nodaļa
Juriste Sandra Biļinska 65055446;
26159709
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriskonsulte, Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čodore 65055438;
26148593
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Dace Gulbe 26516318 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Priževoite 65055433;
25417020
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodaļas vadītājas vietniece Kristīne Seļava 65055434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā ekonomiste   65055447  
Vecākā grāmatvede Gunta Tamane 65055434 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vecākā grāmatvede Anita Markusa 65055435 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Galvenā nodokļu administratore Marina Birzule 65055436 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodokļu ekonomiste Mārīte Dakuļe 65055436 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede – Kasiere Biruta Zariņa 65055437 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede (Birzgales pagasts) Anita Lausa 65035981  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Grāmatvede – kasiere (Birzgales pagasts) Inese Groza 65035981  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Attīstības nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Soboļeva 65055441;
25427473
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektu vadītāja Ilze Staģīte 26467949 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunālā nodaļa
Nodaļas vadītājs Edgars Kozlovs 65055444;
26493271
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nodaļas vadītāja vietnieks Vitālijs Pugačs 65038705;
29284146
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Autobusa vadītājs Jevgēņijs Ustinovičs 25408360 -
Autobusa vadītājs Imants Birzulis 26153465 -
Autobusa vadītājs Jānis Naglis 29353124 -
Autobusa vadītājs Jānis Juškāns 25408376 -
Elektriķis Nikolajs Potjomkins 26132944 -
Ķeguma kapu pārzine Iveta Alksne-Butkus 28827622 -
Būvvalde
Būvvaldes vadītāja, arhitekte Laila Jēkabsone 65055442;
26396260
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Būvinspektors Jānis Lokmanis 65055442 -
Zemes ierīkotāja Vilhelmīna Askoļska 65055442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pašvaldības policija
Vecākais inspektors Rinalds Liepiņš 65038484;
29106014
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inspektors Jurijs Matrosovs 65038484;
29288912
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inspektors Aigars Novikovs 65038484 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ķeguma Dienas centrs
Administratore Larisa Jukna 20233728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālais dienests (pieņemšanas laikus skatīt šeit)
Vadītāja Gundega Tumpele 65038898;
28321638
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Sociālā darbiniece Maiga Maksimova 65038896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Inese Zagorska 65038896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Psiholoģe Agita Žukova 29710924 -
Bāriņtiesa (pieņemšanas laikus skatīt šeit)
Priekšsēdētāja Natālija Aprāne 65038842;
25417520
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja 65035984;
26167944
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretāre Dace Skābene 65038842 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Sociālās aprūpes centrs "Senliepas"
Vadītāja Vineta Kļava 65055591;
27813273
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ķeguma Tautas nams
Vadītāja Dace Māliņa 65038875;
22010300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mākslas skolas Ķeguma klases vadītāja Ieva Lāce 29203293 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dežurante Baiba Kūmiņa 65038875 -
Ķeguma novada bibliotēka
Vadītāja Inese Cīrule 65038421;
26152897
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bibliotēkas vadītājas vietnieces p.i. Kristīne Ansone 65038422 -
Vecākā bibliotekāre Valda Kurme 65038421 -
Bibliotekāre Ilze Puriņa 65038421 -
VPII "Gaismiņa"
Vadītāja Māra Andersone 65038552;
25421659
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Vadītājas vietniece Dita Sniedze 26163869 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede Ināra Vītola 26401591 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Direktors Vladimirs Samohins 22005595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direktora vietniece Oksana Grimaļuka-Nazarova 65055274;
26536994

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktora vietniece Sandra Bērziņa 65055272;
29426856
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birzgales pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mārīte Artihoviča 65034125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lauku konsultants Aigars Šmats 26358029 -
Autovadītājs Aigars Rozenbergs 29251592 -
Sociālās palīdzības organizatore Vija Bezzubova 65035985;
26100564
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālā darbiniece Agnese Putāne 65035985;
26100564
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko 65035983;
25430433
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Komunālā nodaļa
Vadītājs Konstantīns Žoids - -
Muzejs "Rūķi"
Vadītāja Iveta Freimane 65034195 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birzgales tautas nams
Vadītāja Rita Reinsone 65034155;
29424612
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birzgales bibliotēka
Vadītāja Inga Daudze 65034281;
20007374
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birzgales pamatskola
Direktors Valentīns Pastars 65034137;
29190171
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birzgales VPII „Birztaliņa”
Vadītāja Anita Skosa 65034101;
26180845
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Birzgales mūzikas skola
Direktors Laimonis Paukšte 65034187;
26180845
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rembates pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītājs Juris Pūpols 65055880; 26402547 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietvede - kasiere Rita Birkenfelde 65055832 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sociālais darbinieks Luīze Taube 65055995 -
Remabtes pakalpojumu dzīvoklis Signe Viļumsone 28336516 -
Kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa 27884206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rembates bibliotēkas vadītāja Oksana Preobraženska 65055960 -
Tomes pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane 26651835 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 65067977;
27843230
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga 65067970 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ķeguma novada muzeja vadītāja Ligita Ādamsone 28442744 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tomes Dienas centrs
Dežurante Antra Lejniece 28353619 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SIA "Ķeguma Stars"
Valdes loceklis Aigars Roze 29225651 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites