Kontaktinformācija


 

 

Ķeguma novada dome

Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Tālrunis: 65038883

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 


DARBA LAIKS
 
Pirmdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Otrdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Trešdienās   8.00-11.45    12.30-17.00
Ceturtdienās   8.00-11.45    12.30-18.00
Piektdienās   8.00-13.00

 

 

Darbinieku e-pastos zīme "@" nomainītos uz "[at]", lai izvairītos no pašvaldības e-pastu izmantošanas negodīgiem nolūkiem.

 

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ķegumā Iluta Jansone 65038883;
25746001
dome[at]kegums.lv;
iluta.jansone[at]kegums.lv
Klientu apkalpošanas centra speciāliste Ķegumā Ieva Vējone 65038883 ieva.vejone[at]kegums.lv
Klientu apkalpošanas centra speciāliste Birzgalē Gunita Ārste 65034235 gunita.arste[at]kegums.lv
Ķeguma novada pašvaldība (pieņemšanas laikus skatīt šeit)
Domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls 28332807 raivis.uzuls[at]kegums.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Rūde 25772268 kristaps.rude[at]kegums.lv
Pašvaldības administrācija
Izpilddirektors Edvīns Bartkevičs 65055441;
29254358
edvins.bartkevics[at]kegums.lv
Datu aizsardzības speciālists Iluta Jansone 65038883 dome[at]kegums.lv
Speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča 65055439;
20223212
sandra.civca[at]kegums.lv
Domes sekretāre Iveta Koluža 65055439;
26406395
iveta.koluza[at]kegums.lv
Personāla speciāliste Dzina Grīnberga 65055443;
25429865
dzina.grinberga[at]kegums.lv
Darba drošības speciāliste Lolita Liepa 28656255 lolita.liepa[at]kegums.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne 25454611 kintija.sparane[at]kegums.lv
Ķeguma novada avīzes redaktors Jānis Putniņš 29720609 avize[at]kegums.lv
Sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš 29434985 edgars.silins[at]kegums.lv
Juridiskā nodaļa
Juriste Sandra Biļinska 65055446;
26159709
sandra.bilinska[at]kegums.lv
Juriskonsulte, Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čodore 65055438;
26148593
liana.codore[at]kegums.lv
Juriste Dace Gulbe 26516318 dace.gulbe[at]kegums.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja Maija Priževoite 65055433;
25417020
maija.prizevoite[at]kegums.lv
Nodaļas vadītājas vietniece Kristīne Seļava 65055434 kristine.selava[at]kegums.lv
Galvenā ekonomiste   65055447  
Vecākā grāmatvede Gunta Tamane 65055434 gunta.tamane[at]kegums.lv
Vecākā grāmatvede Anita Markusa 65055435 anita.markusa[at]kegums.lv
Galvenā nodokļu administratore Marina Birzule 65055436 marina.birzule[at]kegums.lv
Nodokļu ekonomiste Mārīte Dakuļe 65055436 marite.dakule[at]kegums.lv
Grāmatvede – Kasiere Biruta Zariņa 65055437 biruta.zarina[at]kegums.lv
Grāmatvede (Birzgales pagasts) Anita Lausa 65035981  anita.lausa[at]kegums.lv
Grāmatvede – kasiere (Birzgales pagasts) Inese Groza 65035982 inese.groza[at]kegums.lv
Attīstības nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Soboļeva 65055441;
25427473
dace.soboleva[at]kegums.lv
Projektu vadītāja Ilze Staģīte 26467949 ilze.stagite[at]kegums.lv
Komunālā nodaļa
Nodaļas vadītājs Edgars Kozlovs 65055444;
26493271
edgars.kozlovs[at]kegums.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Vitālijs Pugačs 65038705;
29284146
vitalijs.pugacs[at]kegums.lv
Autobusa vadītājs Jevgēņijs Ustinovičs 25408360 -
Autobusa vadītājs Imants Birzulis 26153465 -
Autobusa vadītājs Jānis Naglis 29353124 -
Autobusa vadītājs Jānis Juškāns 25408376 -
Elektriķis Nikolajs Potjomkins 26132944 -
Ķeguma kapu pārzine Iveta Alksne-Butkus 28827622 -
Būvvalde
Būvvaldes vadītāja, arhitekte Laila Jēkabsone 65055442;
26396260
laila.jekabsone[at]kegums.lv
Būvinspektors Jānis Lokmanis 65055442 -
Zemes ierīkotāja Vilhelmīna Askoļska 65055442 vilhelmina.askolska[at]kegums.lv
Pašvaldības policija
Vecākais inspektors Rinalds Liepiņš 65038484;
29106014
rinalds.liepins[at]kegums.lv
Inspektors Jurijs Matrosovs 65038484;
29288912
jurijs.matrosovs[at]kegums.lv
Inspektors Aigars Novikovs 65038484 aigars.novikovs[at]kegums.lv
Ķeguma Dienas centrs
Administratore Larisa Jukna 20233728 dienascentrs[at]kegums.lv;
larisa.jukna[at]kegums.lv
Sociālais dienests (pieņemšanas laikus skatīt šeit)
Vadītāja Gundega Tumpele 65038898;
28321638
socialaisdienests[at]kegums.lv;
gundega.tumpele[at]kegums.lv;
Sociālā darbiniece Maiga Maksimova 65038896 maiga.maksimova[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece Inese Zagorska 65038896 inese.zagorska[at]kegums.lv
Psiholoģe Agita Žukova 29710924 -
Bāriņtiesa (pieņemšanas laikus skatīt šeit)
Priekšsēdētāja Natālija Aprāne 65038842;
25417520
natalija.aprane[at]kegums.lv
Priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja 65035984;
26167944
vija.araja[at]kegums.lv
Sekretāre Dace Skābene 65038842 barintiesa[at]kegums.lv;
dace.skabene[at]kegums.lv;
Sociālās aprūpes centrs "Senliepas"
Vadītāja Vineta Kļava 65055591;
27813273
vineta.klava[at]kegums.lv
Ķeguma Tautas nams
Vadītāja Dace Māliņa 65038875;
22010300
dace.malina[at]kegums.lv
Mākslas skolas Ķeguma klases vadītāja Ieva Lāce 29203293 ieva.lace[at]kegums.lv
Dežurante Baiba Kūmiņa 65038875 -
Ķeguma novada bibliotēka
Vadītāja Inese Cīrule 65038421;
26152897
inese.cirule[at]kegums.lv
Bibliotēkas vadītājas vietnieces p.i. Kristīne Ansone 65038422 -
Vecākā bibliotekāre Valda Kurme 65038421 -
Bibliotekāre Ilze Puriņa 65038421 -
VPII "Gaismiņa"
Vadītāja Māra Andersone 65038552;
25421659
gaismina[at]kegums.lv;
mara.andersone[at]kegums.lv;
Vadītājas vietniece Dita Sniedze 26163869 dita.sniedze[at]kegums.lv
Lietvede Ināra Vītola 26401591 inara.vitola[at]kegums.lv
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Direktors Vladimirs Samohins 22005595 vladimirs.samohins[at]kegums.lv
Direktora vietniece Oksana Grimaļuka-Nazarova 65055274;
26536994

oksana-grimaluka-nazarova[at]kegumaskola.lv

Direktora vietniece Sandra Bērziņa 65055272;
29426856
sandra.berzina[at]kegumaskola.lv
Birzgales pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mārīte Artihoviča 65034125 marite.artihovica[at]kegums.lv
Lauku konsultants Aigars Šmats 26358029 -
Autovadītājs Aigars Rozenbergs 29251592 -
Sociālās palīdzības organizatore Vija Bezzubova 65035985;
26100564
vija.bezzubova[at]kegums.lv
Sociālā darbiniece Agnese Putāne 65035985;
26100564
agnese.putane[at]kegums.lv
Lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko 65035983;
25430433
tadeuss.valevko[at]kegums.lv
Komunālā nodaļa
Vadītājs Konstantīns Žoids - -
Muzejs "Rūķi"
Vadītāja Iveta Freimane 65034195 ivettta2[at]inbox.lv
Birzgales tautas nams
Vadītāja Rita Reinsone 65034155;
29424612
rita.reinsone[at]kegums.lv
Birzgales bibliotēka
Vadītāja Inga Daudze 65034281;
20007374
inga.daudze[at]kegums.lv
Birzgales pamatskola
Direktors Valentīns Pastars 65034137;
29190171
valentins.pastars[at]kegums.lv
Birzgales VPII „Birztaliņa”
Vadītāja Anita Skosa 65034101;
26180845
anita.skosa[at]kegums.lv
Birzgales mūzikas skola
Direktors Laimonis Paukšte 65034187;
26180845
laimonis.paukste[at]kegums.lv
Rembates pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītājs Juris Pūpols 65055880; 26402547 rembate[at]kegums.lv; juris.pupols[at]kegums.lv
Lietvede - kasiere Rita Birkenfelde 65055832 rita.birkenfelde[at]kegums.lv
Sociālais darbinieks Luīze Taube 65055995 -
Remabtes pakalpojumu dzīvoklis Signe Viļumsone 28336516 -
Kultūras pasākumu organizatore Liene Lazdiņa 27884206 liene.lazdina[at]kegums.lv
Rembates bibliotēkas vadītāja Oksana Preobraženska 65055960 -
Tomes pagasta pārvalde
Pārvaldes vadītāja Ilona Ofmane 26651835 ilona.ofmane[at]kegums.lv
Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača 65067977;
27843230
sarmite.pugaca[at]kegums.lv
Tomes bibliotēkas vadītāja Agita Freiberga 65067970 fagita[at]inbox.lv
Ķeguma novada muzeja vadītāja Ligita Ādamsone 28442744 ligita.adamsone[at]kegums.lv
Tomes Dienas centrs
Dežurante Antra Lejniece 28353619 tome.dc[at]kegums.lv
SIA "Ķeguma Stars"
Valdes loceklis Aigars Roze 29225651 valde.kegumastars[at]inbox.lv

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites