Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Maksas pakalpojumi iestādēs


Nosaukums Datne
Autotransporta pakalpojumi Skatīt šeit
Ķeguma dienas centra izcenojumi Skatīt šeit
Tomes Dienas centra izcenojumi Skatīt šeit
Telpu nomas maksa Ķeguma novada tautas namos Skatīt šeit
Ķeguma novada bibliotēku izcenojumi Skatīt šeit
Birzgales publiskā interneta pieejas punkta izcenojumi Skatīt šeit
Ķeguma stadiona laukuma izmantošana izcenojumi Skatīt šeit
Bērnības svētku ceremonija Skatīt šeit
Sociālā dienesta Sociālo prasmju dzīvokļa pakalpojumu izcenojumi Skatīt šeit
Par Ķeguma novada Sociālā aprūpes centra “Senliepas” maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu Skatīt šeit
Sociālā dienesta telpu (Ķeguma ielā 6-3, Rembates pag.) pakalpojumu izcenojumi Skatīt šeit
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu Skatīt šeit
Ķeguma pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas nolikums Skatīt šeit
Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu Skatīt šeit
Par maksas pakalpojumiem Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļās Skatīt šeit
Par Birzgales pamatskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāļu maksas pakalpojumu tarifu noteikšanu Skatīt šeit
Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu izmaiņām Birzgalē Skatīt šeit
Par siltumenerģijas maksu Ķeguma pilsētā Skatīt šeit
Par Ķeguma novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem kapu apsaimniekošanā Skatīt šeit

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites