Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
“Ķeguma novada lepnums 2020”
Pašvaldība > Svētki
No 07.09.2020 līdz 16.10.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

2016. gada


Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
26/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 28.12.2016. Skatīt šeit
25/2016 Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem 21.12.2016.

Skatīt šeit

24/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldibas budžetu 2016.gadam” 16.11.2016. Skatīt šeit
22/2016 Par pabalstiem represētajam personām un naudas balvām dzīves jubilejās 16.11.2016.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

21/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.8/2014 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmskolas  izglītības programmas apguvei" 02.11.2016.

Skatīt šeit

Pielikumi

20/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.4/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem" 02.11.2016.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

19/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2014 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā" 02.11.2016.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

18/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2014 "Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 02.11.2016. Zaudējuši spēku
17/2016 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem 02.11.2016. Skatīt šeit
16/2016 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.18/2015 "Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs" 02.11.2016.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

15/2016 Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 19.10.2016. Skatīt šeit
14/2016

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

06.10.2016. Skatīt šeit
13/2016

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

21.09.2016. Skatīt šeit
12/2016

Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”

17.08.2016. Skatīt šeit
11/2016 Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ķeguma novadā 16.11.2016. Skatīt šeit
10/2016 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 20.07.2016. Skatīt šeit
9/2016 Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016.gadam” 15.06.2016. Skatīt šeit
8/2016 Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 01.06.2016. Skatīt šeit
7/2016
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada paššvaldības budžetu 2016. gadam” 
11.05.2016. Skatīt šeit
6/2016 Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā 20.04.2016. Skatīt šeit
5/2016
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016. gadam”
13.04.2016. Skatīt šeit
4/2016 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016. gadam” 16.03.2016. Skatīt šeit
2/2016 Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2016 „Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2016. gadam” 17.02.2016. Skatīt šeit
1/2016

Par Ķeguma novada paššvaldības budžetu 2016. gadam

29.01.2016. Skatīt šeit

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites