Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
“Ķeguma novada lepnums 2020”
Pašvaldība > Svētki
No 07.09.2020 līdz 16.10.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

2018. gada


Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
KND1-6/18/14 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 28.12.2018. Skatīt šeit
KND1-6/18/13 Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība 12.12.2018.

Aktuālā redakcija

Pielikums

KND1-6/18/12 Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” 12.12.2018.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/18/11 Grozījumi saistošajos noteikumos "Par sociālās palīdzības pabalstiem" 12.12.2018. Aktuālā redakcija
KND1-6/18/10 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 14.11.2018. Skatīt šeit
KND1-6/18/8 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 08.08.2018. Skatīt šeit
KND1-6/18/7 Ķeguma novada pašvaldības nolikums 01.08.2018.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/18/6 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 18.07.2018. Skatīt šeit

KND1-6/18/5

Grozījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2016 “Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 14.04.2018. Skatīt šeit

KND1-6/18/4

Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 14.02.2018.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/18/3

Grozījumi Ķeguma novada domes 2016.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6/2016 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā” 14.02.2018. Skatīt šeit

KND1-6/18/2

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstiem" 07.04.2018.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/18/1

Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2018.gadam 17.01.2018.

Skatīt šeit

Paskaidrojuma raksts

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites