Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

2019. gada


Nr. Nosaukums

Pieņemšanas

datums

Dokuments 
KND1-6/19/15 Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”  09.10.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/14 Grozījumi saistošajos noteikumos “Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 25.09.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/9 Par Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 13.08.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/8 Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”  03.08.2019.

Skatīt šeit

Aktuālā redakcija

KND1-6/19/7 Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem 12.06.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/6 Par sociālās palīdzības pabalstiem 12.06.2019. Aktuālā redakcija
KND1-6/19/5 Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada budžets 16.04.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā 13.03.2019. Skatīt šeit
KND1-6/19/2 Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi 11.04.2019. Skatīt šeit

KND1-6/19/1

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2018.gada 1.augusta saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 16.01.2019. Skatīt šeit

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites