Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
Foto izstāde "Četri gadalaiki"
Kultūra > Izstāde
No 04.09.2020 līdz 28.10.2020
“Ķeguma novada lepnums 2020”
Pašvaldība > Svētki
No 07.09.2020 līdz 16.10.2020
Jautājums domei

Novada ziņas - front page

Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

2017.gada projekti


1. Projekts „Brunči - košākā tautas tērpa sastāvdaļa,” iesniedzējs biedrība "Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes", EUR 750,00 apmērā;
2. Projekts „Ceļosim zinot,” iesniedzējs biedrība "JADARA", EUR 749,77apmērā;
3. ProjektsKultūra - mūsu mantojums,” iesniedzējs biedrība "JADARA",  EUR 375,00 apmērā;
4. Projekts „Tautas tērps - mūsu rota,” iesniedzējs Sandra Pūpola, EUR 750,00 apmērā;
5. Projekts „Trīsstīgu base Ķeguma danču muzikantiem,” iesniedzējs Dace Priedoliņa, EUR 720,00 apmērā;
6. Projekts „Ar sirdi un dvēseli Birzgalē,” iesniedzējs biedrība "JADARA",  EUR 680,00 apmērā;
7. Projekts „SAC “Senliepas” veidot sakoptu vidi Ķeguma novada spilgtām personībām, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Ķeguma novada un Latvijas valsts veidošanā un izaugsmē,” iesniedzējs Sabīne Gudeiķe, EUR 750,00 apmērā;
8. Projekts „Sporta kreklu iegāde vindsērfinga sacensībām "Lindes balva 2017",” iesniedzējs biedrība "Lindes parka atbalstam", EUR 738,00 apmērā;
9. Projekts „Klasiskās dejas aprīkojuma iegāde dejotāju ķermeņa attīstībai, lokanībai un pašdisciplīnai,” iesniedzējs biedrība "VPDK "Kadiķis"", EUR 749,96 apmērā;
10. Projekts “Aizsargmaisi tautastērpiem,” iesniedzējs Baiba Petrovska, EUR 750,00 apmērā;
11. Projekts „Bērnu rotaļu laukuma izveide Nākotnes ielā 15, Birzgales pagastā,” iesniedzējs Zane Tarta, EUR 750,00 apmērā;
12. Projekts „Senioru datorzinību apgūšana un iemaņu pilnveidošana,” iesniedzējs biedrība "Ķeguma novada pensionāru biedrība", EUR 680,00 apmērā;
13. Projekts Sporta materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana,” iesniedzējs Uldis Ābelis, EUR 652,00 apmērā;
14. Projekts „Tautisko jostu aušanas meistardarbnīcas. Inventāra iegāde aušanas darbnīcai,” iesniedzējs biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre - Ķegums", EUR 727,00 apmērā;
15. Projekts „Karuseļa uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā,” iesniedzējs Sanita Čodore, EUR 750,00 apmērā;
16. Projekts „Lietišķā māksla manai ikdienai,” iesniedzējs Vija Vollenberga, EUR 705,00 apmērā;
17. Projekts „Jedes kapsētas zvanu tornis,” iesniedzējs Raitis Binde, EUR 750,00 apmērā;
18. Projekts „Bērnu rotaļu laukuma remonts,” iesniedzējs biedrība "Tomes sieviešu klubs "Ābele"",” EUR 744,65 apmērā.
19. Projekts „Tautisko plecu lakatu, vīru zābaku un rateņu iegāde Tomes folkloras kopai "Graudi"”, iesniedzējs Lilita Šlomaka-Veckaktiņa, EUR 750,00 apmērā.
20. Projekts „Biedrības “GTK BIRZGALE” identitātes T-kreklu iegāde,” iesniedzējs biedrība "GTK BIRZGALE", EUR 340,00
21. Projekts „Šūšanas kursi Ķeguma novada iedzīvotājiem, materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde", iesniedzējs biedrība "Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre - Ķegums", EUR 370,40 apmērā;
22. Projekts „"SK Birzgale" komandas sporta formas,” iesniedzējs Sandris Biķernieks, EUR 600,00

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites