Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas

Aktualitātes

Attēli un video

Projektu jaunumi


Ķeguma novada pašvaldība īsteno projektu “Ķeguma novada pašvaldības pamatnostādņu jaunatnes jomā izstrādes uzsākšana” jaunatnes plānošanas dokumenta izstrādei.

Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Ķeguma novadā visās prioritārajās jomās - jauniešu līdzdalības, sociālās iekļaušanas, izglītības un apmācības, nodarbinātības un uzņēmējdarbības, veselības un labklājības jomās, uzsākot plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi novadā.

Projekta tiešā mērķa grupa ir 696 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, netiešā mērķa grupa – pārējie Ķeguma novada iedzīvotāji.

Projekta ietvaros tiks izveidota starpnozaru darba grupa, veikta normatīvo aktu jaunatnes jomā izpēte, līdzīgu pašvaldību darba ar jaunatni plānošanas dokumentu izpēte, veikti izpētes braucieni uz citām pašvaldībām, lai izzinātu pozitīvos piemērus un pārņemtu pieredzi jaunatnes jomā, apzinātas jauniešu vajadzības, sagatavojot pētījumu par situāciju jaunatnes jomā novadā, veicot anketēšanu un organizējot diskusijas ar jauniešiem novada centros: Ķeguma pilsētā, Tomē, Rembatē un Birzgalē, tādējādi veicinot jauniešu līdzdalību plānošanas dokumenta izstrādē, kā arī sagatavots plānošanas dokumenta izstrādes plāns, nosakot izpildes termiņus, un izstrādātais plāns apstiprināts starpnozaru darba grupā un Ķeguma novada domē.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites