Tuvākie pasākumi
“Bērnu, jauniešu un vecāku žurija”
Izglītojošs > Atpūta
No 21.05.2020 līdz 01.12.2020
Ķeguma “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 15.06.2020 līdz 24.08.2020
Rembates “Veselības apļi 2020”
Sports > Sacensības
No 17.06.2020 līdz 26.08.2020
Lekcija Birzgalē
Sabiiedrība > Sanāksme
14.08.2020
Bērna emocionālā audzināšana
Izzinošs > Pasākums Ģimenei
No 17.08.2020 līdz 28.09.2020
Jautājums domei

Aktualitātes

Attēli un video

Projektu jaunumi


Ķeguma novada pašvaldības skolās turpinās Eiropas Savienības sociālā fonda projekta 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tā īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros pedagoga karjeras konsultanta pienākumus abās novada skolās ar 2019. gada decembri pilda Ilze Dziemisova.

Saskaņā ar Karjeras atbalsta aktivitāšu plānu 2019./2020. mācību gada otrajā semestrī paredzēts īstenot šādus pasākumus:
• Individuālās karjeras konsultācijas (NVA, RTU, LU, u.c. karjeras centros) “Ko lai izvēlos?”
• Atvērto durvju dienas  “Randiņš ar skolu!”
• Latvijas augstskolu akcija “Kādas kurpes man der? Studentu kurpes!”
• Ēnu dienas  “Profesiju spiegs”
• Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss “Skills Latvia 2020”
• Izstāde “Skola 2020”
• Mācību ekskursijas uzņēmumos
• Pašnovērtējuma nodarbība “Veido savu karjeru jau šodien”
• Ekskursija APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā
• Aviācijas karjeras un izglītības diena
• Seminārs „Koks ir labs”

Sīkāku informāciju par plānotajiem pasākumiem un iespēju tajos piedalīties attiecīgo klašu skolēni varēs saņemt visa semestra gaitā gan tikšanās reizēs ar pedagogu karjeras konsultantu,  gan ar e-klases starpniecību, tāpat informācija par drīzumā plānotajiem pasākumiem būs pieejama pie karjeras stendiem abās skolās. Dalības maksa pasākumos un transporta izdevumi uz notikuma vietu tiks segti no projekta līdzekļiem.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites