Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

PII "Birztaliņa"


 

Adrese: Jaunatnes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV - 5033

Vadītāja: Anita Skosa

Vadītājas pieņemšanas laiks: 08:00- 18:00,  piesakoties iepriekš telefoniski 

Tālrunis: 65034101

Mob. tālr.: 26180845

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iestādes darba laiks: 07:00- 19:00, pirmssvētku dienā 07:00- 17:00

Ķeguma novada, Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”,  reģ. apl. Nr. 4301901459 , īsteno Pirmsskolas izglītības programmu ( kods: 0101 11 11) latviešu mācību valodā,  licences Nr. V-8496, izdota 2016.gada 25.aprīlī un Ekoskolas programmu.

Pirmsskolasdarbības galvenais uzdevums:

Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi, īstenojot mācību un audzināšanas procesu. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.

Nodrošinām:

  • plašas grupu telpas ar daudzveidīgu rotaļlietu un mācību materiālu bāzi, atbilstoši katram vecumam;
  • drošu un plašu bērnu rotaļu laukumu, kur bērni var rotaļāties un iepazīties ar dabu, tās norisēm;
  • pilnvērtīgu un veselīgu trīsreizēju ēdināšanu;
  • bezmaksas ēdināšanu 5-6 gadīgiem bērniem.

Piedāvājam:

  • logopēda nodarbības, bērniem no 4 gadu vecuma.
  • Tautisko deju nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem;
  • Cīņas mākslas pulciņu, sākot no 5 gadu vecuma;
  • Daudzveidīgus pasākumus.

Pirmsskolā darbojas 4 jauktā vecuma grupas:

· Jaunākā vecuma grupa bērniem no 1,6- 3 gadiem;

· Vidējā vecuma grupa bērniem no 3-4 gadiem;

· 4-5gadīgo bērnu grupa;

· 5-6gadīgo bērnu grupa.

Pirmsskolas komanda: vadītāja, vadītājas vietnieks saimniecība jomā, medicīnas māsa, 8 pirmsskolas skolotājas, mūzikas skolotāja, logopēde, 4 skolotāju palīdzes, pavāre, apkopēja.

 


PII "Birztaliņa" vēsture

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites