Tuvākie pasākumi
Izstāde “Zivju diena”
Kultūra > Atpūta
No 06.07.2021 līdz 31.08.2021
"Stresa menedžments"
Sabiiedrība > Atpūta
No 21.07.2021 līdz 25.08.2021
“Nesēdi mājās – strādā ar sevi”
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 27.07.2021 līdz 31.07.2021
Veselīga uztura meistarklase
Bērnu pasākums > Atpūta
29.07.2021
Kapusvētki Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
07.08.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

PII "Birztaliņa"


 

Adrese: Jaunatnes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV - 5033

Vadītāja: Anita Skosa

Vadītājas pieņemšanas laiks: 08:00- 18:00,  piesakoties iepriekš telefoniski 

Tālrunis: 65034101

Mob. tālr.: 26180845

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iestādes darba laiks: 07:00- 19:00, pirmssvētku dienā 07:00- 17:00

Ķeguma novada, Birzgales Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde „Birztaliņa”,  reģ. apl. Nr. 4301901459 , īsteno Pirmsskolas izglītības programmu ( kods: 0101 11 11) latviešu mācību valodā,  licences Nr. V-8496, izdota 2016.gada 25.aprīlī un Ekoskolas programmu.

Pirmsskolasdarbības galvenais uzdevums:

Īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai. Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi, īstenojot mācību un audzināšanas procesu. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.

Nodrošinām:

  • plašas grupu telpas ar daudzveidīgu rotaļlietu un mācību materiālu bāzi, atbilstoši katram vecumam;
  • drošu un plašu bērnu rotaļu laukumu, kur bērni var rotaļāties un iepazīties ar dabu, tās norisēm;
  • pilnvērtīgu un veselīgu trīsreizēju ēdināšanu;
  • bezmaksas ēdināšanu 5-6 gadīgiem bērniem.

Piedāvājam:

  • logopēda nodarbības, bērniem no 4 gadu vecuma.
  • Tautisko deju nodarbības 5-6 gadīgiem bērniem;
  • Cīņas mākslas pulciņu, sākot no 5 gadu vecuma;
  • Daudzveidīgus pasākumus.

Pirmsskolā darbojas 4 jauktā vecuma grupas:

· Jaunākā vecuma grupa bērniem no 1,6- 3 gadiem;

· Vidējā vecuma grupa bērniem no 3-4 gadiem;

· 4-5gadīgo bērnu grupa;

· 5-6gadīgo bērnu grupa.

Pirmsskolas komanda: vadītāja, vadītājas vietnieks saimniecība jomā, medicīnas māsa, 8 pirmsskolas skolotājas, mūzikas skolotāja, logopēde, 4 skolotāju palīdzes, pavāre, apkopēja.

 


PII "Birztaliņa" vēsture

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites