Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

PII "Gaismiņa"


 

 

Adrese: Komunālā iela 7, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

Vadītāja: Māra Andersone

Mob. tālr.: 25421659; 65038552

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laiks: 7.00 - 19.00


 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Gaismiņa" īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) (latviešu mācību valoda). Licence Nr.V-9005 izdota 2017.gada 14.martā. Reģ.apl.Nr. 43011901456.

 

Vadītājas pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no plkst. 15.00 - 18.00;

Ceturtdienās no plkst. 8.00 -  12.00.
 

• Vadītājas vietniece izglītības jomā - Dita Sniedze (65038552),
• Vadītājas vietnieks saimniecības jomā - Kaspars Bruģis (65038552),
• Medmāsa - Ināra Gorbačova (26511939),
• Lietvede - Ināra Vītola (26401591),
• Ēdnīcas vadītāja - Ilona Ludborža (65038552).

 
 

11 grupiņas:

1. „Spārītes” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Antra Slotiņa un  Baiba Karāne, skolotāju palīgs Marika Piese),

2. „Gliemeži” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Anda Šauva un Rūta Kuriņa, skolotāju palīgs Simona Puriņa),

3. „Cālīši” 1,5 – 2 gadi (skolotājas Jolanta Bogdanova un  Aiga Osvalde-Kozlova, skolotāju palīgs Ilona Rimicāne),

4. „Bitītes” 3 gadi (skolotājas Gunta Strapcāne un Indra Buša, skolotāju palīgs Anita Buša),

5. „Taureņi” 6 gadi (skolotājas Laila Osvalde un Mārīte Kelkite, skolotāju palīgs Danuta Lazovska),

6. „Ezīši” 6 gadi (skolotājas Kristīne Čuikina un Lāsma Rimša, skolotāju palīgs Ņina Ormane),

7. „Saulītes” 3 gadi (skolotājas Gita Greine un Zane Paegle, skolotāju palīgs Raisa Kakļušina),

8. „Mārītes” 4 gadi (skolotājas Sniedze Žvagina un Aiga Grūbe, skolotāju palīgs Anita Cīrule),

9. „Pūcītes” 5 gadi (skolotājas Tatjana Bardiša un Guna Lapsa, skolotāju palīgs Marija Jermolajeva),

10. „Zīļuki” 5 gadi (skolotājas Sanita Čodore un Ieva Bodniece, skolotāju palīgs Ilze Puriņa),

11. „Skudriņas” 4 gadi (skolotājas Ingūna Dātava un Liene Siņicka, skolotāju palīgs Ilze Rumpe).

 

Piedāvājam:

• Logopēdijas nodarbības, sākot no 4 gadu vecuma;

• Silto smilšu nodarbības;

• Tautisko deju pulciņu 5-6 gadīgiem bērniem;

• Angļu valodas pulciņu, sākot no 3 gadu vecuma;

• Cīņas mākslas pulciņu, sākot no 5 gadu vecuma;

• Vieglatlētikas pulciņu, sākot no 3 gadu vecuma;

• Dambretes pulciņu, sākot no 6 gadu vecuma;

• “Džimbas” drošības programmu 5-6 gadīgiem bērniem;

• Anti-mobinga programmu “Lielās dzīves skola” 6 gadīgiem bērniem.

Pozitīvu gaisotni un radošas nodarbības katru dienu!

Bezmaksas ēdināšana 5-6 gadus veciem bērniem. Garšīgu un veselīgu ēdienu no vietējiem produktiem gatavo bērnudārza brīnišķīgā pavāru komanda!

Programma „Skolas piens” un „Skolas auglis”.

         

Saistošie noteikumi un pieteikums "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmskolas  izglītības programmas apguvei".

Ķeguma novada pašvaldības domes lēmums "Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu"

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" nolikums.

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" pašvērtējums.

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites