Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Ķeguma komercnovirziena vidusskola


 

Adrese: Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads, LV - 5020

Skolas direktors: Vladimirs Samohins

Tālrunis: 65038565

Mob. tālr.: 22005595

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mājas lapa: http://www.kegumaskola.lv

 


Izglītības pirmsākumi Ķegumā meklējami 1947.gada 1.septembrī, kad ciematā sāka darboties Ogres pilsētas septiņgadīgās skolas filiāle. Jau pēc gada – 1948.gadā – darbu uzsāka Ķeguma septiņgadīgā skola. 1981.gada oktobrī tika atklāta jaunuzceltā Ķeguma astoņgadīgā skola, kura 1993.gadā pārtapa par Ķeguma komercnovirziena vidusskolu.

Tagad Ķeguma komercnovirziena vidusskola ir tradīcijām bagāta, mūsdienīga, izglītojamajiem draudzīga mācību iestāde, kas atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā – tuvu Rīgas–Daugavpils šosejai. Šo iemeslu dēļ skolai ir iespēja piesaistīt izglītojamos no tālākām apdzīvotajām vietām novadā, kā arī Ogres un Lielvārdes novadiem. Lepojamies ar individuālu pieeju izglītojamajiem, ko ļauj nodrošināt salīdzinoši nelielās klases, kurās ikvienam ir iespējas izkopt un attīstīt savas spējas un talantus  daudzveidīgās izglītības un intetešu izglītības programmās. Skolai ir labi rezultāti „Draudzīgā aicinājuma” skolu reitingā, uzvaras mācību priekšmetu olimpiādēs un skatēs, izcili sasniegumi sportā.

Skola piedāvā

Pamatizglītības programmu, pamatizglītības 2.posma (7. – 9. klasēs) izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēto virziena programmu.

Bez obligāto izglītības programmu apguves skolā iespējams darboties 1. – 4. klašu zēnu korī “Ziķeri’’ un 5. – 12. klašu korī vai muzicēt vokāli instrumentālajā ansamblī ”Velkam”,  kā arī piedalīties tautiskajās dejās un teātra studijā. Izglītojamajiem ir iespāja apgūt vācu valodu, attīstīt lasīšanas prasmi pulciņā ”Lasītprieks”, darboties kokapstrādē, sportot un trenēties meiteņu futbolā un orientēšanās mākā, spēlēt dambreti, veikt eksperimentus vides ķīmijā un gūt padziļinātas zināšanas matemātikā, darboties kokapstrādē un robotikas pulciņā. Skolā aktīvi darbojas Jaunsardze un starptautiskā jauniešu programma ”AWARD”. Skolas izglītojamie un pedagogi regulāri iesaistās projekta ”ERASMUS+” aktivitātēs, gūstot starptautiskās sadarbības pieredzi. Vidusskolas abiturienti tiek sagatavoti un sekmīgi kārto Kembridžas Universitātes eksāmenu angļu valodā.

Skolā papildus tiek apgūta angļu valoda jau 1. – 2. klasēs, koriģējošās vingrošanas un logopēdijas nodarbībās tiek koriģēta 1. – 4. klašu izglītojamo stāja un valoda. Izglītojamo un vecāku ērtībām 1. – 4. klasēs iespējamas pagarinātās dienas grupas nodarbības.

Skolā ir labiekārtoti un mūsdienu tehnoloģijām aprīkoti kabineti, moderns stadions, sporta zāle, austrumu cīņu un boksa zāles, šautuve. Skolā darbojas Skolas muzejs, ērta lasītava un bibliotēka. Izglītojamo atpūtai iekārtotas atpūtas telpas, spēļu zāle. Skola nodrošina bezmaksas ēdināšanu no 1. līdz 12. klasei, bet programmā „Skolas auglis un piens” izglītojamie saņem veselīgu papildinājumu ikdienas maltītei. Nodrošinām arī bezmaksas transportu skolēnu pārvadāšanai un mācību ekskursijām, iespēju iegūt muzikālo izglītību Birzgales mūzikas skolas filiālē skolas telpās un velosipēda vadītāja apliecību, kā arī apmaksājam teorētiskās nodarbības autovadītāju kursu dalībniekiem. Sadarbībā ar Ogres Mākslas skolas filiāli Ķegumā izglītojamie tiek pieradināti baudīt mākslu skolas izstāžu telpā organizētajās izstādēs.

Līdzās izglītības procesam izglītojamajiem ir iespēja iesaistīties skolas dzīves veidošanā, darbojoties Skolēnu padomē un Skolas padomē, organizēt pasākumus pašiem, kā arī piedalīties skolas organizētajās aktivitātēs. Pēdējā laikā iecienītas akcijas ir “Paēdušam Ķeguma novadam” un ”Iedegsim sauli Ķegumā!” Kupli apmeklēts pasākums ir pašpārvaldes organizētā Popiela un Avangarda modes skate, kā arī sporta turnīri klasēm. Iecienīts pasākums izglītojamajiem ir jau par tradīciju kļuvusī Olimpiskā diena skolā, kā arī sporta sacensības priekšpēdējā dienā pirms mācību gada beigām ”Vedam skolu laukā”. Savukārt pēdējā mācību dienā pulcējamies kopā mācību izskaņas pasākumā, kurā, saskaņā ar Keguma novada domes Izglītības veicināšanas nolikumu, naudas balvas par uzvarām olimpiādēs, konkursos un skatēs saņem labākie skolas izglītojamie, kolektīvi un pedagogi.

Nāc un pievienojies – pie mums patiešām ir daudzveidīgi un interesanti!
 


 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites