Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


12.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Ķeguma novada domē viesojās Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 8.b klases skolēni.

Kopā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieku Kristapu Rūdi, izpilddirektori Aneti Tomsoni un speciālisti izglītības jautājumos Sandru Čivču, skolēni uzzināja pašvaldības galvenās funkcijas – kādi ir lēmējvaras un izpildvaras galvenie pienākumi, ar ko nodarbojās domes darbinieki un deputāti, kādas profesijas pārstāvji ir nepieciešami pašvaldības darbā. Kopā tika secināts, ka pašvaldībā ir nepieciešami dažādu profesiju pārstāvji – juristi, vadītāji, speciālisti dažādās jomās, cilvēki, kuri pārzina tehnoloģijas utt.

Skolēni varēja iejusties arī deputātu lomā, jo katram bija aktuāls kāds savs jautājumus, ko nepieciešams īstenot Ķeguma novada pašvaldībā – kādam tā bija skeitparka izveide, kādam baseina, bet citam – Ogres ielas rekonstrukcija. Lai izprastu demokrātijas principus, jaunieši balsoja par aktuālajiem jautājumiem un guva pieredzi deputātu darbā.

Ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) funkcijām skolēnus iepazīstināja Dace Skrīvele. Jaunieši uzzināja, kādus valsts pakalpojumus piedāvā VPVKAC, līdz ar to lielu daļu no valsts pakalpojumiem var saņemt pašvaldībā un vairs nav jādodas uz citām valsts institūcijām.

Par piemiņu no Ēnu dienas skolēniem tika pasniegti Ķeguma novada pašvaldības prezentmateriāli – zīmulītis un blociņš, kurus skolēni varēja izmantot, lai atzīmētu sev noderīgu informāciju Ēnu dienā, kā arī prezentmateriāli var tikt lietoti mācību procesā.

Kā stāsta Ķeguma novada pašvaldības izglītības speciāliste Sandra Čivča, galvenā atziņa, ko ieguvām – visu mūžu ir jāmācās, jo zināšanas ir jāpapildina, jāatjauno un visu laiku jāiegūst jaunas.

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites