Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu darbība ārkārtas situācijā.

Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” valstī  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, no 2020. gada 13. marta līdz 14.aprīlim izglītība iestādēs ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinātas mācības attālināti. Tāpat ir pārtraukts viss kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību, mēģinājumu norise). Šīs pārmaiņas attiecināmas arī uz visām novada izglītības iestādēm.

Ķeguma komercnovirziena vidusskola.

Izglītības iestāde ir slēgta skolēniem un apmeklētājiem. Saziņa - attālināti. Skolas pedagoģiskie darbinieki nodrošina sava mācību priekšmeta pasniegšanu skolēniem attālināti e-vidē. Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti šādas saziņas platformas un tehnoloģiskie rīki:

· saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem - E-klase, WhatsApp, telefoniski;

· mācību satura apguvei – Google vidē (Google Doc., Google Sheet);

· videokonferenču organizēšanai – Google Meet.

Skolas tehniskie darbinieki strādā saskaņā ar direktora vai direktora vietnieka saimniecības lietās norādījumiem. Plašāku informācija par darba organizāciju iestādē ārkārtas situācijā skolēniem un viņu vecākiem E-klasē un skolas mājas lapā http://kegumaskola.lv/lv/. Saziņai ar iestādi izmantot: skolas e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālruņa nr. 65055273, E-klases pastu.

Birzgales pamatskola.

Mācību process, saziņa ar skolēnu vecākiem un klientiem – attālināti. Skolā ir skolotāji (saskaņojot ar iestādes administrāciju, pedagogs var strādāt attālināti), tehniskie darbinieki un direktors. Vecāki, apmeklētāji vai skolēni var ierasties skolā pēc grāmatām vai mācību materiāliem iepriekš vienojoties ar audzinātāju un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Galvenais saziņas un plānošanas līdzeklis ir E-klase. Mācību procesa nodrošināšanai tiek izmantoti šādas saziņas platformas un tehnoloģiskie rīki:

· saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem - E-klase, WhatsApp, telefoniski;

· mācību satura apguvei – Uzdevumi.lv, Soma.lv, WhatsApp, skaype.

Izglītības iestādes tehniskie darbinieki strādā saskaņā ar direktora vai direktora vietnieka saimniecības lietās norādījumiem. Plašāku informācija par darba organizāciju iestādē ārkārtas situācijā skolas mājas lapā https://www.birzgalespamatskola.lv/. Saziņai ar iestādi izmantot: Valentīns Pastars, direktors tālrunis 26334662, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  Jānis Petrovskis, skolas saimnieks  tālrunis 26689626.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” un “Birztaliņa” nodrošina apvienoto dežūrgrupu darbību.  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijusi ārvalstīs un nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Galvenais saziņas un plānošanas līdzeklis abās izglītības iestādēs ir tiešsaistes sistēma ELIIS. Darbinieki strādā saskaņā ar iestādes vadītāja norādījumiem.

Saziņai PII “Gaismiņa”: tālrunis 25421659; 65038552

Saziņai PII “Birztaliņa”: tālrunis 26415670

 

Birzgales Mūzikas skola.

Skola ir slēgta apmeklētājiem un skolēniem. Saziņa ar skolēnu skolēniem un vecākiem - tikai attālināti. Pedagogi strādā attālināti. Saziņas veids starp skolēniem un skolotājiem ir mobilie sakari, WhatsApp un e-pasts. Nedēļas darba grafiks audzēkņiem tiek saskaņots ar skolotājiem,  sniegta atgriezeniskā saite. Vingrināšanās instrumentu spēlē notiek individuāli. Mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešama vecāku līdzdalība. Tehniskie darbinieki strādā saskaņā ar direktora norādījumiem. Saziņai ar iestādi izmantot tālruni 25620321.

 

Skolēniem un vecākiem aktuālā informācija par attālināto mācību procesa norisi ir pieejama tiešsaistes informācijas sistēmās - E-klase, ELIIS (pirmsskolai) un citās izglītība iestādes norādītajās saziņas platformās.

 

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par izglītības procesu ārkārtas situācijā var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā: https://izm.gov.lv/lv/ministrija/informacijas-centrs/buj-par-covid-19.

 

 

 

 


 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites