Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Papildus pasākumi ēdināšanas atbalsta sniegšanai ārkārtas situācijas esamības laikā.

Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” nosaka, ka mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti.

Ar Ķeguma novada domes 1.aprīļa lēmumu tika noteikts veikt Ķeguma novadā deklarēto izglītojamo vecāku aptauju un ar 6.aprīlī Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm uzsākt pārtikas paku piegādi (1 reizi nedēļā) vai pusdienu piegādi pēc pieprasījuma ārkārtējās situācijas laikā, kad mācības skolēniem notiek attālināti.

Lai noskaidrotu faktisko situāciju un apzinātu Ķeguma novada administratīvajā teritorijā ģimenes, kurām piešķirts trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu statuss un ārkārtējās situācijas laikā nepieciešams nodrošināt ēdināšanas atbalstu, Ķeguma novada pašvaldība no 01.04.2020.-03.04.2020. veica aptauju. Ņemot vērā 1.aprīļa domes lēmumā noteiktos nosacījumus ir apkopota informācija un atbalsta saņemšanai apstiprināti 116 bērni no daudzbērnu ģimenēm un viens bērns no maznodrošinātās ģimenes.

Lielākā daļa aptaujāto vecāku izvēlējušies pārtikas paku piegādi 1 reizi nedēļā.

Aptaujā ziņas ir sniegušas arī ģimenes, kurām valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ir izveidojusies krīzes situācija un nepieciešams atbalsts bērnu ēdināšanai attālinātas mācīšanās laikā. Šajā kategorijā (pēc aptaujā sniegtās informācijas) ēdināšana būtu nepieciešama 38 bērniem.

8.aprīļa Ķeguma novada domes sēdē tika nolemts papildināt Ķeguma novada domes 1.aprīļa lēmumu, lai Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarētajiem noteiktu papildus pasākumus ārkārtas situācijas esamības laikā:

- nodrošināt trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem invalīdiem pārtikas paku piegādi (1 reizi nedēļā) izglītojamā dzīvesvietā vai izsniegt brīvpusdienas pusdienu sadales punktos (PII Gaismiņa” vai PII “Birztaliņa”), pamatojoties uz izglītojamo likumiskā pārstāvja aizpildīto aptaujas anketu vai iesniegumu;

- ar 14.aprīli nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu - pārtikas paku piegādi vai izsniegt brīvpusdienas pusdienu sadales punktos izglītojamajiem (1.-12.klase, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem), kuru ģimenes nonākušas krīzes situācijā, pamatojoties uz izglītojamo likumiskā pārstāvja aizpildīto aptaujas anketu vai iesniegumu, pēc faktiskās situācijas izvērtēšanas darba grupā ēdināšanas atbalsta sniegšanai ārkārtas situācijas esamības laikā.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites