Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ar 2021.gada 25.janvāri Ķeguma novada pašvaldībā, lai ārkārtas situācijas esamības laikā mazinātu Covid-19 radītās ekonomiskās, sociālās un veselības aprūpes krīzes sekas un atbalstītu Ķeguma novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos un viņu ģimenes, uzsākta pārtikas paku piegāde (1 reizi divās nedēļās) Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas skolēniem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kuriem mācības tiek īstenotas attālināti.

Pārtikas paku piegāde izglītojamiem bērniem tiek nodrošināta tikai Ķeguma novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, saskaņā ar skolu sagatavotajiem sarakstiem.

Par pārtikas paku piegādi vecākus informē Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors un Birzgales pamatskolas direktors. Skolēnu vecāki, kuru bērnu deklarētā dzīvesvieta nav Ķeguma novada pašvaldības administratīvās teritorija, pārtikas pakas saņem izglītības iestādes norādītajās vietās.

Pārtikas paku saņēmēju sarakstos netiek iekļauti skolēni, kuri, saskaņā ar pašvaldības atbildīgo speciālistu sniegto informāciju, jau saņem atbalstu deklarētajā dzīvesvietā.

Pārtikas pakas var saņemt Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie citu pašvaldību izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamie, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu un vienošanos ar pašvaldību, kuras izglītības iestādē mācās izglītojamais. Iesniegums jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, e-pasts- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktpersona papildus informācijas saņemšanai - Sandra Čivča, Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos (e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Minēto atbalstu pašvaldība sniedz līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.maijam, kad vispārējo izglītības iestāžu izglītojamiem sākas 2020./2021.mācību gada vasaras brīvdienas.

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites