Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 2.1.punkts nosaka, ka ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

Ķeguma novada pašvaldības dome apstiprinājusi Vispārējās pirmsskolas izglītības iestāžu „Gaismiņa” un „Birztaliņa” darba režīmu 2021.gada vasaras mēnešiem:

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Gaismiņa” darba režīms 2021.gada vasaras mēnešos:

Laiks Darba režīms
01.06.2021. – 31.08.2021. VPII „Gaismiņa” strādā, ņemot vērā faktisko bērnu skaitu, organizējot darbu jaukta vecuma apvienotās grupiņās (viena mēneša “burbulī”)Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” darba režīms 2021.gada vasaras mēnešos:

Laiks Darba režīms
01.06.2021.- 31.08.2021. VPII „ Birztaliņa” strādā ņemot vērā faktisko bērnu skaitu un organizējot darbu jaukta vecuma apvienotās  grupiņās (viena mēneša “burbulī”)

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites