Tuvākie pasākumi
Putnu diena Tomē
Kultūra > Atpūta
No 14.04.2021 līdz 30.04.2021
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Lielā Talka
Sabiiedrība > Pasākums Ģimenei
24.04.2021
Baltā galdauta svētki” Ķegumā
Kultūra > Atpūta
04.05.2021
Mātes diena Birzgalē
Bērnu pasākums > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 08.04.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ķeguma novada pašvaldība izsludina 2021.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu.

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa prioritātei - sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana, pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai, šajā gadā noteikts virsmērķis: Daudzveidīgu āra aktivitāšu īstenošana Ķeguma novadā.

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam šajā prioritātē ir 750,00 EUR, atbalsta intensitāte – 75% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 5000,00 EUR apmērā.

Konkursa prioritātei - dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana, šajā gadā noteikts virsmērķis: Sabiedrībai pieejamas ārtelpas labiekārtošana Ķeguma novadā.

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam šajā prioritātē ir 4000,00 EUR, atbalsta intensitāte – 100% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Šīs prioritātes projektu īstenošanai pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 20000,00 EUR apmērā.

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 14.aprīļa plkst. 17:00.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Pieteikumi projektu konkursam jāiesniedz Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniski parakstīta dokumenta formā e-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim un virsmērķim.

Konkursā kā Projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde.

Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem, kuriem ir:

- nodokļu parādi;

- nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību, t. sk. kuri ir saņēmuši Ķeguma novada pašvaldības atbalstu Projekta realizācijai iepriekšējā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas Projektu konkursā, bet nav izpildījuši līgumā noteiktās saistības.

Sagatavojot projektu pieteikumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar “Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa nolikuma” prasībām (Nolikums). Nolikumu var saņemt un ar to iepazīties Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ķeguma novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, tālr. 65038883; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites