Tuvākie pasākumi
Smieklu jogas un Koučinga nodarbības jauniešiem
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 09.09.2021 līdz 10.12.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


2.oktobra pēcpusdienā, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus, Ķeguma Tautas namā pulcējās seniori, lai atzīmētu Ķeguma pensionāru biedrības 15 gadu jubileju.

Pasākumu atklāja valdes priekšsēdētājs Uldis Ābelis, vēlot visiem veselību un izturību. Pēc svinīgās uzrunas klātesošajiem tika demonstrēta filma par biedrības darbību, aktivitātēm, vēsturi un notikumiem 15 gadu laikā.

Uz pasākumu bija ieradusies Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle Ilga Ušaka, kura pasniedza federācijas goda rakstu Ķeguma pensionāru biedrībai 15 gadu jubilejā pateicībā par senioru kopības veicināšanu, senioru brīvā laika organizēšanu un lielo ieguldījumu Latvijas senioru interešu aizstāvībā. Tika pasniegtas arī federācijas pateicības par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu biedrībā: Uldim Ābelim, Mirdzai Aizsilniecei, Inārai Dreijerei, Vijai Cepurītei, Vijai Vollenbergai un Ausmai Ūzulei.

Sveikt seniorus bija ieradušās arī Ogres novada pašvaldības domes deputāte Dace Māliņa un reorganizējamā Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Dace Soboļeva, kuras pasniedza pateicības rakstus un dāvanas aktīvākajiem senioriem – Aijai Sīkai, Vijai Balčūnei, Ligitai Povašēvičai, Agijai Bogdanovičai, Annai Andersonei, Ilzei Kantorei, Vijai un Jānim Bērziņiem, kā arī Uldim Ābelim.

Arī Ķeguma pensionāru biedrība vēlējās izcelt savus biedrus, kas sniedz īpašu ieguldījumu biedrības darbībā, tāpēc Dagnijai Berķei, Intai Grūbei, Ojāram Grūbem, Intai Andersonei, Inārai Bogdanovičai, Anitai Apriķei, Vizmai Grigorjevai, Edmundam Būmanim, Vijai Ūdresalai, Lilijai Jančevskai un Imantam Kliģim, tika pasniegti pateicības raksti par aktīvu līdzdalību Ķeguma pensionāru biedrības organizētajos pasākumos un projektos 15 gadu garumā.

15 gadu laikā biedrība ir izveidojusi draudzību ar vairākām citu novadu biedrībām, kas bija atbraukušas ciemos. Laba vēlējumus teica: Skrīveru pagasta pensionāru biedrība, Birzgales pensionāru biedrība “Viršu laiks”, Ikšķiles pensionāru biedrība “Saulgrieži”, Olaines novada senioru biedrība “Liepas”, Ķekavas seniori no biedrības “Polārblāzma”, biedrība „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”, starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" un Ķeguma dienas centra kolektīvs.

Svētku pasākumu vadīja Ilze Kantore, savukārt par muzikāliem priekšnesumiem rūpējās Skaidrīte un Aivars Pugači. Visu pasākuma laiku tautas namā bija iespēja apskatīt un iegādāties arī kādu krāšņumu no pensionāru biedrības čaklajām rokdarbniecēm, kuras darbojas radošajā darbnīcā.

Vēsture
Divi tūkstošā gada sākumā Ķegumā darbojās divas pensionāru organizācijas: Pensionāru Padome pie Ķeguma pašvaldības un Daugavas HES kaskādes Darba veterānu - pensionāru padome Ķeguma spēkstacijā. 2003. gadā pieņemtais Biedrību un nodibinājumu likums un  2004. gadā pieņemtais Sabiedriskā labuma organizāciju likums sagatavoja augsni pensionāru organizāciju sistēmas reorganizācijai. Ķeguma HES organizāciju administratīvi likvidēja 2005.gadā. Ķeguma novada pensionāru biedrība dibināta 2006. gada 20.decembrī uz tā laika Pensionāru padomes bāzes, 16 dibinātāji. 2016.gada vidū biedrībā bija 135 biedri. Biedrībai 2008. gadā piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas deva iespēju piedalīties dažādos projektu konkursos biedrības darbības nodrošināšanai.  Biedrība ir Latvijas Pensionāru Federācijas biedre. Biedrībai uz patapinājuma līguma pamata ar bijušo Ķeguma novada domi ir savas darba telpas Ķeguma Tautas namā un pašvaldībai piederošās telpās Ķeguma prospektā 4.
 
Izaugsme
15 gados biedrība ir augusi gan skaitliski, gan kvalitatīvi. Attīstība veikta galvenokārt uz dažādu programmu projektu realizācijas bāzes. Ir realizēti 6 projekti ES atbalsta programmās, 10 projekti dažādās Latvijas un pašvaldības programmās. Liela palīdzība ir saņemta no pašvaldības - 7200 EUR gan līdzfinansējums ES struktūrfondu projektiem, gan bezatlīdzības telpu noma. Par ziedojumiem izdota grāmata „Tūkstoš un viena diena”. Galvenie projekti ir: nūjošanas inventāra iegāde, datortehnikas iegāde, biedrības darba telpu un „Radošo darbnīcu” iekārtošana, tērpu un aprīkojuma iegāde deju un dziesmu kolektīviem, senioru sporta spēļu dalībniekiem, jaunu, ērtu krēslu iegāde ģimenes ārsta praksei, taku izveidošanai nūjotājiem. Biedrības sastāvā ir Radošās darbnīcas, nūjotāju pulciņš, tā atbalsta tautas nama deju kolektīvu „Rasa”, senioru ansambli „Kvēlziedi”, kā arī veterānu sportu.

 

 
DSC_0158
DSC_0158
DSC_0189
DSC_0189
DSC_0198
DSC_0198
DSC_0212
DSC_0212
DSC_0221
DSC_0221
DSC_0230
DSC_0230
DSC_0251
DSC_0251
DSC_0263
DSC_0263
DSC_0266
DSC_0266
DSC_0270
DSC_0270
DSC_0277
DSC_0277
DSC_0304
DSC_0304
DSC_0314
DSC_0314
DSC_0318
DSC_0318
DSC_0328
DSC_0328
DSC_0332
DSC_0332
DSC_0341
DSC_0341
DSC_0344
DSC_0344
DSC_0358
DSC_0358
DSC_0369
DSC_0369
DSC_0385
DSC_0385
DSC_0397
DSC_0397
DSC_0404
DSC_0404
DSC_0411
DSC_0411
DSC_0416
DSC_0416
DSC_0417
DSC_0417
DSC_0430
DSC_0430
DSC_0443
DSC_0443
DSC_0449
DSC_0449
DSC_0457
DSC_0457
DSC_0473
DSC_0473
DSC_0485
DSC_0485
DSC_0491
DSC_0491

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites