Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldība izsludina ikgadējos projektu konkursus sabiedrības iniciatīvu atbalstam – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) un „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

Projektu konkursa “R.A.D.I. – Ogres novadam” mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā.

Tā ietvaros nevalstiskās organizācijas un komersanti var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar neformālās izglītības, sporta un kultūras pasākumu organizēšanu, kā arī ar aktīva dzīvesveida un pilsoniskās aktivitātes veicināšanu, sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai un nav vērsti uz vienas organizācijas vai atsevišķu personu labuma gūšanu.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 60 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa atbalsta virzieni:

- neformālās izglītības pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
- pilsoniskās aktivitātes un sabiedrības līdzdalības veicināšana;
- sporta un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana;
- kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšana.

Projektu pieteikumi konkursā “R.A.D.I. – Ogres novadam” jāiesniedz līdz 2022. gada 10. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un norādījumi tās aizpildīšanai pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.Projektu konkurss „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” dod iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās.

Tā ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa prioritātes:

- publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- jaunu vides objektu izveide;
- citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Projektu pieteikumi konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” jāiesniedz līdz 2022. gada 23. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.


Projektu iesniedzēji par iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz 2022. gada 6. maijam.

Konsultācijas par projektu konkursiem sniedz Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste – projektu vadītāja Sanda Zemīte (tālr. 65022169, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites