Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Elektroniska izsole pašvaldībai piederošana nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 5, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov. (zemes vienība 0,25 ha platībā) atsavināšanai.

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 5, Birzgalē, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0456  un platību 0,25 ha atsavināšanai.  

  • Sākumcena – EUR 2661,79, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 266,18.
  • Izsole sākas 15.02.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  17.03.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 15.02.2022 plkst.13.00 līdz 07.03.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 31.03.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Ceriņu iela 5, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites