Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Aktualitātes


Decembra divās mācību nedēļās Birzgales pamatskolā noritēja projekta “Nestāvi malā! EJ un Dari” aktivitāte “Spoku nakts skolā”, kuru pārsaucām “Nakts pie skolas”, jo epidemioloģiskā situācija valstī neļauj organizēt pasākumus telpās, ja apmeklētāji nav ieguvuši sertifikātus. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, iesaistīt tos dažāda veida aktivitāšu sagatavošanā un organizēšanā un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Iepriekšējā darbības periodā jauniešu grupa, mentora vadībā, izstrādāja savu projektu par nakti skolā. Plānots, ka darbība notiks trijos posmos. Tā arī 2.grupas jaunieši saplānoja pasākumu. Pirmais posms - pasākuma izsludināšana un nepieciešamo materiālu iegāde. Otrais posm s- gatavošanās pasākumam - eglīšu sagatavošana. Eglīšu koka karkasus sagatavoja 6. un 9.klases puiši, pēc tam katra klase dekorēja vienu eglīti pēc savas gaumes un izpratnes. Trešais posms - eglīšu nostiprināšana skolas pagalmā un pasākuma atklāšana. Šo darba daļu nevarējām īstenot bez palīgiem. Paldies Silver Standart Hause par atbalstu eglīšu nostiprināšanā un Ilmāram Priekulim par iespēju atklāšanas pasākumā eglītes iedegt!

Aktivitātes  projektā bija plānotas tā, lai jaunieši gūtu pozitīvu pieredzi pasākumu organizēšanā, vadīšanā, budžeta plānošanā un tirgus izpētē. Ilgtermiņā tas veido pozitīvu saskarsmi starp dažāda vecuma jauniešiem, iesaistoties kopīgās aktivitātēs.

Visas aktivitātes kopumā sniedza zināšanas, veidoja prasmes, iemaņas un attieksmi, kā arī veicināja jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Paldies jauniešu grupai par aktīvu līdzdarbošanos trīs mācību gadu garumā. 2.grupas jauniešiem īpaša pateicība - krekliņi ar projekta logo.

Mūsu secinājums - nakts pie skolas ir krāšņi un skaisti, tēja sildīja un saldumi priecēja, bet spoku nakts skolā būtu ideāli. Neesam atmetuši cerību citā laikā šo pasākumu realizēt, kad būs apkarota šī slimība un dzīve atgriezusies iepriekšējās sliedēs.

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”, Projektu realizē biedrība JADARA, sadarbības partneris - Birzgales pamatskola.


2.grupas mentore Inta Pastare

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites