Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Jaunumi


Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2022. gada 27. janvārī deputāti apstiprināja Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumus.

2022. gada 3. janvārī darbu uzsāka jaunizveidotais Ogres novada Sociālais dienests, kas apvieno Ogres novada Sociālo dienestu, Ikšķiles novada Sociālo dienestu, Lielvārdes novada Sociālo dienestu un Ķeguma novada Sociālo dienestu, sniedzot palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem visā Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina sociālo pakalpojumu pieejamība novadā, tādēļ tika izvērtēti un analizēti visu bijušo novadu sociālo dienestu iepriekš apstiprinātie maksas cenrāži,  izstrādājot kopīgu Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumu.

Saskaņā ar domes lēmumu jaunie Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi stāsies spēkā ar 2022. gada 1. februāri. Personas, kuras veikušas samaksu par Ogres novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim, bet pakalpojuma izpilde tiek veikta pēc 2022. gada 1. februāra, attiecināmi Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumu izcenojumi, neveicot maksas pakalpojuma pārrēķinu.

Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi, kas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. februāri.

  • Telpu noma (stundā):

- telpu noma (platībā līdz 50 kvadrātmetriem) – 7,26 eiro ar PVN;
- telpu noma platībā (50 – 100 kvadrātmetriem) – 12,10 eiro ar PVN;
- telpu noma (platība virs 100 kvadrāmetriem) – 15,73 eiro ar PVN.

  • Speciālisti (PVN netiek piemērots):

- fizioterapeita individuālas konsultācijas Lielvārdes sociālais rehabilitācijas pakalpojuma centrs, Ikšķilē – 18 eiro (1 stunda);
- frgoterapeita individuālas konsultācijas Lielvārdes sociālais rehabilitācijas pakalpojuma centrs, Ģimenes atbalsta dienas centrs Ikšķilē – 18 eiro (1 stunda);
- audiologopēda pakalpojuma Ģimenes atbalsta dienas centrs Ikšķilē – 18 eiro (1 stunda);
- masāža bērnam ar ārsta nosūtījumu Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogre – 6 eiro (1 reize);
- mākslas terapeita konsultācija Ģimenes atbalsta dienas centrs Ikšķilē – 18 eiro (1 reize).

  • Pakalpojums (PVN netiek piemērots):

- rehabilitācijas pakalpojums ar pašaprūpes iemaņām Dienas aprūpes centrā ”Saime” – 19 eiro (1 diena);
- rehabilitācijas pakalpojums ar nepieciešamu atbalstu aprūpē Dienas aprūpes centrā “Saime” – 23 eiro (1 diena);
- “Specializēto darbnīcu” pakalpojums  Jumpravā un Ogrē – 17 eiro (1 diena).

  • Ēdināšana – pusdienas vienai personai Dienas aprūpes centrā “Saime”, “Specializētajās darbnīcās” Jumpravā un Ogrē – cena saskaņā ar iepirkuma procedūru.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv


 

 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites