Tuvākie pasākumi
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā


Saskaņā ar Ķeguma novada domes 10.03.2014. lēmumu Nr.106 jautājumu par Ķeguma novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem koordinē Ķeguma novada Sociālais dienests, saskaņā ar Ķeguma novada domes noteikumiem „Noteikumi par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)”.
 
Noteikumi paredz, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona (ģimene), kurai šādas tiesības piešķirtas, ievērojot likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumus. Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt maznodrošināta persona vai trūcīga persona (ģimene), uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:

• tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
• persona ir bārenis un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu.

Savukārt minētā likuma pirmā prim daļa nosaka, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt persona ar invaliditāti, kā arī persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu ar invaliditāti, bet Ķeguma novada domes noteikumos „Noteikumi par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)” ir noteikts, ka sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt arī trūcīga vai maznodrošināta persona pensijas vecumā.

Ķeguma novada Sociālais dienests, saskaņā ar iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, izskata iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu un personas (ģimenes) situācijas atbilstību normatīvo aktu kritērijiem, sagatavo un iesniedz attiecīgu lēmuma projektu Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas atzinuma saņemšanai.

 

Noteikumi par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām) 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites