Tuvākie pasākumi
Izstāde “Zivju diena”
Kultūra > Atpūta
No 06.07.2021 līdz 31.08.2021
"Stresa menedžments"
Sabiiedrība > Atpūta
No 21.07.2021 līdz 25.08.2021
“Nesēdi mājās – strādā ar sevi”
Jauniešu pasākums > Atpūta
No 27.07.2021 līdz 31.07.2021
Veselīga uztura meistarklase
Bērnu pasākums > Atpūta
29.07.2021
Kapusvētki Tomes kapsētās
Sabiiedrība > Piemiņas pasākuma
07.08.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Sociālie pakalpojumi


Sociālie pakalpojumi Ķeguma novadā tiek sniegti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem sociālie pakalpojumi pieejami pēc personas reģistrētās dzīvesvietas.

Ja persona nav reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā faktiski dzīvo, Ķeguma novada Sociālajā dienestā, var saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests organizē iespēju minētajai personai saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.


Sociālie pakalpojumi:


 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites