Tuvākie pasākumi
“Rembates Cielaviņa” 2021
Bērnu pasākums > Bērnu pasākums
No 19.04.2021 līdz 23.05.2021
Foto izstāde “Bērna acīm”
Kultūra > Atpūta
No 07.05.2021 līdz 30.06.2021
"EKO Dienas 2021" Ķeguma novadā
Sabiiedrība > Pašvaldība
No 12.05.2021 līdz 13.05.2021
Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā
Jauniešu pasākums > Pašvaldība
No 14.05.2021 līdz 21.05.2021
Jautājums domei
Ķeguma Novada Ziņas
Attēli un video

Sociālie pakalpojumi


Sociālie pakalpojumi Ķeguma novadā tiek sniegti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem sociālie pakalpojumi pieejami pēc personas reģistrētās dzīvesvietas.

Ja persona nav reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā faktiski dzīvo, Ķeguma novada Sociālajā dienestā, var saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests organizē iespēju minētajai personai saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.


Sociālie pakalpojumi:


 
 

Fakti par novadu

Platība
490 km2
Iedzīvotāju skaits
5822
Pašvaldības ceļu garums
244 km
Nodarbinātības procents
97,5 %

Noderīgas saites